Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Bilen behöver Robin Hood för att bli klimatsmart

Den 17 mars utses årets svenska klimatstad. Göteborg, Eskilstuna och Västerås är finalister. Alla tre tar ett föredömligt starkt grepp på transportfrågan – men det går att göra mer, och bollen ligger hos regeringen.

Publicerad: 29 januari 2015, 12:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De bästa fordonen bör få en kraftig premie, större ju lägre klimatpåverkan är.


Ämnen i artikeln:

KlimatKollektivtrafikTransporter

Klimatförändringarna är här och nu. 2014 var det varmaste året sedan temperaturerna började mätas systematiskt, och nio av de tio varmaste åren sedan 1880 har inträffat efter år 2000. Med detta följer våldsammare stormar, värre torka och häftigare skyfall. FN:s klimatorgan IPCC slår fast att vår klimatpåverkan måste vända neråt och ungefär halveras till år 2050 globalt sett. I vår del av världen bör vi göra mer än så.

I detta arbete behövs goda föredömen, och finalisterna till WWF:s Årets Svenska Klimatstad visar vägen mot ett klimatsmartare samhälle. Eskilstuna ska bli koldioxidneutral år 2020 och minska sin energianvändning med 30 procent. Göteborg ska mer än halvera invånarnas samlade utsläpp till år 2035. Västerås ska minska sin klimatpåverkan med 80 procent till 2050.

Dessa tuffa mål kräver innovativa satsningar, särskilt på transportområdet, Sveriges största källa till klimatpåverkande utsläpp. Alla tre städer har imponerande satsningar på cykling, lokal produktion av förnybara drivmedel, smartare bilar och ökad användning av kollektivtrafik. Men för att det ska få fullt genomslag behövs ett starkt statligt stöd – och här utmanar vi finalisterna att ställa sig bakom tre förslag inom Bilen, Bränslet och Beteendet:

Bilen behöver Robin Hood. De bästa fordonen bör få en kraftig premie, större ju lägre klimatpåverkan är, finansierad av en höjd skatt på bilarna med höga utsläpp. Också den tunga sidan behöver stimulans för omställning, en ”supermiljölastbilspremie”.

Bränslena behöver höga ambitioner. Det måste löna sig att tanka förnybart, även när oljepriset störtdyker. Eldrift är en viktig del, men det behövs också biodiesel, etanol, biogas, och längre fram syntetisk bensin och vätgas. Infrastrukturen behöver finnas i hela landet, och drivmedlen måste kunna användas också av fordon som redan finns på vägarna, och av de tunga fordonen.

Beteendet måste ändras. Nu sjunker körsträckorna både i Sverige och globalt, bilpool blir ett alltmer naturligt komplement till att äga egen bil, och även vanebilister åker allt oftare kollektivt, cyklar eller arbetar distans. Dessa beteenden, som förutom minskade utsläpp också ger höjd livskvalitet, kan påskyndas om reseavdraget blir transportslagsneutralt, om kollektivtrafiken byggs ut med fokus på vanebilisternas behov, och om villkoren för bilpooler förbättras så att det till exempel blir tillåtet att reservera p-platser på gatan för dem.

Regeringen inser rimligen att Sveriges mål att till år 2050 inte ha någon nettopåverkan på klimatet, med delmålet att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, inte kan nås utan bättre villkor för kommuner som vill gå före. Låt oss lägga grunden för ett globalt klimatledarskap, med finalistkommunerna i täten!

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News