Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Återvinningen central i den cirkulära ekonomin

Producentansvaret ska förstärkas, förtydligas och återvinningen öka till år 2020. Det är en ambitiös plan med mål som stöds av samtliga partier. Med mindre än fyra år kvar så är det hög tid att agera tydligt för att skapa förutsättningar att ta detta steg, att bygga vidare på det engagemang, den vilja och kunskap som finns i dag.

Publicerad: 5 juli 2016, 08:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinning

Nu har vi inom Förpacknings- och tidningsinsamlingen samlats kring en Handlingsplan för ökad återvinning 2020 – på väg mot en cirkulär ekonomi.

Näringslivet i stort och vi som representerar förpacknings- och tidningsproducenter tror på ett cirkulärt samhälle där avfall är en resurs som omsätts till nya produkter. Vi tror på affärsmodeller med miljöhänsyn i centrum och cirkulära värdekedjor där insamling och återvinning hänger ihop. Vi ser möjligheter att bygga allianser mellan näringsliv och politik.

Det producentansvar som Sverige tidigt införde har hjälpt till att manifestera näringslivets roll i ett hållbart samhälle. Genom lagkrav tillhandahåller vi en gratis och allmänt tillgänglig insamling i hela Sverige. En lösning utan vinstintresse och ett förutseende initiativ som gett svenska företag möjlighet att utveckla metoder, system, produkter och strategier för resurseffektiva affärsmodeller.

Producentansvarets grund är det obrutna ansvaret från insamling till återvinning. Det är förutsättning för källsortering och utvecklade marknader för återvunna råvaror i konkurrens med jungfruligt material. Och en viktig del av skyldigheten att erbjuda samma service i hela landet, i varje kommun, oaktat storlek eller geografiskt läge.

När vi tar nästa steg, mot målen 2020, kommer det krävas riktade insatser, kunskap och beteendeförändring, innovation och utvecklad förpackningsdesign, samarbete lokalt och ökad möjlighet till kommunala initiativ. Vi ska möta de lokala behov som hushållen har istället för generella förändringar. Det ska vara enkelt att göra rätt. Med dessa utgångspunkter har vi formulerat en handlingsplan i fyra delar, en plan där vårt interna förändringsarbete möter de politiska förväntningarna.

Minskad avfallsmängd och ökad återvinning ska tydligare vara fokus för de val av förpackningar som görs varje dag och för den design som ger förutsättningar för morgondagens konsumenter. Vi kommer aktivt arbeta med branschinitiativ kring förpackningsdesign för ökad återvinning, investeringar i återvinningskapacitet och föra en dialog med regeringens utredare för en resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi.

Medborgardialog och kunskapslyft ska bidra till utveckling av insamlingssystem, nödvändiga beteendeförändringar och ökad källsortering i hushållen. Vi kommer löpande genomföra medborgardialoger där idéer och åsikter samlas för att sedan vara grund för samtal med berörda kommuner och aktörer som fastighetsägare. Ett kunskapslyft ska genomföras, goda erfarenheter spridas och källsorteringen öka.

Lokalt fokus och kommunal initiativrätt ska bidra till att vi möter lokala behov med anpassade lösningar och samarbetsmodeller istället för komplicerade och generella lagstiftningsändringar. Vi vill tillsammans med kommunala representanter och i dialog med Naturvårdsverket utarbeta förslag till samarbetsavtal som tar sikte på målen år 2020 och som innehåller en kommunal initiativrätt och ramar för det. De kommuner som vill införa egna modeller för förpacknings- och tidningsinsamling ska helt enkelt utifrån avtal få göra det.

Svensk modell för återvinning ska förtydligas. Vi investerar för att nå målen 2020, satsar på ökad kunskap, bättre förpackningsdesign och öppnar för kommunal initiativrätt. Det kräver förtroende, långsiktiga spelregler och tydlig grund för partnernas samförstånd. Insamlingssystemet kravställs utifrån samhällets förväntningar, målen 2020 och följs kontinuerligt upp genom myndigheters tillsyn. Tillståndspliktiga insamlingssystem införs.

Vi tror att vår handlingsplan kan vara en långsiktig grund för ökad återvinning, en modell som för producenter och kommuner närmare varandra, som sätter hushållen och marknaden för det återvunna materialet i fokus. Vi tror på allianser mellan det privata och offentliga. Det är tid för en ny samverkansmodell på avfallsområdet.

Kent Carlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Mikael Hellberg, ordförande Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev