Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Äntligen en miljösatsning som är lönsam

Kommuner och landsting står inför nya stora miljö- och trafikinvesteringar. Nu hägrar dock möjligheten till en transportrevolution som både är mycket bra för miljön och mycket lönsam, inte minst för kommuner. Det är slutsatsen i en ny analys där samhällsvinsterna beräknas av att främja övergången till självstyrande bilar i närtid.

Publicerad: 2 juni 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att skynda på transportrevolutionen med självkörande bilar är, enligt debattören, vida mer lönsam än något annat infrastrukturprojekt i den nationella transportplanen

Foto: Volvo pressbild


Ämnen i artikeln:

MiljöInfrastrukturinvesteringarKommunerTransporterTaxibranschen

Transportpolitiken står inför olösta dilemman. Växthusgasutsläppen minskar inte. Bilåkandet ökar trots pålagor, liksom trängsel och parkeringsproblem. Busstrafiken byggs ut, men antalet passagerare ökar inte lika mycket som kostnaderna. ”Ta-sig-till-hållplats” trafikens akilleshäl är avstånden till hållplatser, tidtabeller och osäkerhet om pålitligheten. Enligt Konjunkturinstitutets granskningar är miljönyttan försumbar av många nya kollektivtransportsatsningar.

Knuten kan dock lösas, vilket framgår av beräkningarna i rapporten Från Ta-sig till hållplats till Hämtas-hemma.

Redan nästa år serietillverkas självstyrande taxibilar som inom avgränsade bostadsområden kan hämta och köra till närmaste tåg, skola eller affär. Dessa kommer till en början att ha medföljande förare eller assistenter. Alltmer kan deras insatser utföras på distans och enbart vid behov.

Med styrmedel som tidigarelägger hämta-hemma transporter kan dessa redan år 2030 ersätta många privatbilar och glesare busstrafik. I storstäder bör priser för hämta-hemma resor inkludera en trängselavgift som styr trafikmixen. Hämta-hemma transporter blir då billiga i närområdet och till närmaste pendeltåg-, tunnelbane- eller snabbuss-station, men stiger för resor där det är möjlig att byta till en volymtransport. Trots en sådan trängselavgift visar kalkylen på att de som avstår egen bil och beställer hämta-hemma kan spara tusenlappar varje månad.

Att stimulera en snabbare övergång till hämta-hemma transporter är också hävstången för fossilfria persontransporter redan år 2030. En flotta av anropsstyrda fordon kan nämligen växla till eldrift mycket snabbare än privatägda. Dels omsätts taxibilar oftare, dels löser de räckviddångesten. Om elen inte räcker till långturen, planerar en självstyrande taxi in laddning eller bilbyten längs vägen.

Offentliga finanser stärks också, även om det i beräkningen inkluderas ett tidsbegränsat skatteavdrag till privatpersoner som initialt motsvarar hälften av priset för hämta-hemma resor, och sedan gradvis trappas av. År 2030 har vinsten för kommuner och landsting enligt kalkylen ökat till drygt 13 miljarder kronor per år. Vinsterna uppstår bland annat beroende på lägre kostnader för infartsparkeringar, lägre kostnader för busslinjer som ersätts av hämta-hemma samt lägre kostnader för transportlösningar till nya bostadsområden och för kommunala transporter och färdtjänst.

Att skynda på transportrevolutionen är vida mer lönsam än något annat infrastrukturprojekt i den nationella transportplanen. Det skapar också större miljönytta än någon annan aktuell investering i kollektivtransport eller miljöbilssubventioner.

Stefan Fölster, Författare av rapporten “Från Ta-sig-till-hållplats till Hämta-hemma”.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev