Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Anmäl statliga LKAB:s rivningar till KU!

Riksrevisionen kritiserar regeringen i en ny rapport. Rivningarna av Malmberget och Kiruna, på grund av statliga LKAB:s gruvexpansion, har fattats utifrån bristfälliga beslutsunderlag. Kritiken är så allvarlig att det borde vara en fråga för Konstitutionsutskottet. Samtidigt fungerar inte dagens lagstiftning för samhällsomvandlingen.

Publicerad: 15 mars 2018, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Statliga LKAB - och regeringen - smiter från sitt ansvar i Kiruna och Malmberget, enligt kritikerna.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Bostäder

Visserligen får villaägare ersättning för sina hus, som måste rivas, men någon ny källare får de inte i ersättningshuset. Hyresgäster som tvingas flytta till nybyggd hyresrätt får en gradvis upptrappad hyra under en övergångsperiod och i slutänden kan hyran mycket väl dubblas.

Vår uppfattning är att en fungerande lagstiftning för samhällsekonomisk effektivitet måste syfta till att hålla boende skadeslösa, oavsett om de bor i hyresrätt, bostadsrätt eller småhus. Det enda rimliga är därför att kompensationen av boende, som måste flytta, i sin helhet tas från den tillgång som exploateras, det vill säga mineralen i marken. Lagstiftningen måste därför innebära att LKAB och indirekt regeringen får stå kostnaderna för samhällsrivningarna fullt ut, inte att de delfinansieras av de boende. Oavsett upplåtelseform.

Riksrevisionen skriver i sin rapport att nuvarande lagstiftning inte klarar att hantera situationen. ”Idag hanteras samhällsomvandlingen inom ramen för det befintliga regelverket. Inget av de regelverk som är relevanta syftar till att hantera ett dylikt fall.”

Riksrevisionen kritiserar i sin rapport regeringen och LKAB för bristfälliga samhällsekonomiska och företagsekonomiska underlag, när beslut fattades om gruvbrytning, som innebär att Kiruna och Malmberget måste rivas och flyttas. I rapporten dras slutsatsen att ”regeringen har varit passiv i sin planering och har vid investeringstillfället i praktiken lämnat över hela det statliga ansvaret för samhällsomvandlingen till LKAB”. Riksrevisionen kritiserar även regeringen för att inte ha klargjort det statliga ansvaret i förhållande till det kommunala ansvaret. Regeringen har helt enkelt smitit från att ta sitt ansvar.

Det är oförståeligt att regeringen med tanke på kritiken från Riksrevisionen inte vidtar några åtgärder för att fortsätta lagstiftningsarbetet utifrån Justitiedepartementets promemoria ”Ersättning vid expropriation av bostäder”. I promemorian föreslås ny ersättningslagstiftning, som hade kunnat lösa mycket av ersättningsproblematiken vid samhällsförflyttning.

Det politiska ansvaret för den bristfälliga hanteringen av samhällsomvandlingen borde egentligen utredas närmare i Konstitutionsutskottet. Många politiker och regeringar har varit inblandade, vilket dock kan tala emot att frågan kommer att utredas vidare där.

Skulle Malmberget och Kiruna ha legat i Stockholm, Göteborg eller Malmö, ligger det nära till hands att frågan om förändrad lagstiftning hade prioriterats hårdare. Många har redan flyttat ifrån Malmfälten och dessa kommer att bli fler om inget görs. I Gällivare kommun där Malmberget ligger, har samhällsomvandlingen gått längst och bidragit till att befolkning minskat med 9 procent det senaste decenniet.

Oavsett om politiskt ansvar kommer att utkrävas för Riksrevisionens kritik, är det absolut viktigaste att regeringen tar initiativ till att lösa problemen vid samhällsförflyttning och sätter fart på lagstiftnings- och utredningsarbetet. Så att vi får en lösning på problemen. Precis som i Tyskland, där hundratals samhällen har flyttats och det finns en fungerande modell för detta.

Gunnar Jansson, förbundsdirektör, Villaägarnas Riksförbund

Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Lars Stålnacke, ordförande, Villaägarna i Kiruna

Steve Hedén, ordförande, Villaägarna i Gällivare kommun

Gunnar Selberg, ordförande, Kiruna-Centern

Krister Pounu, ordförande, Kristdemokraterna Kiruna

Kenneth Stålnacke, Nya Kirunapartiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev