Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Alliansen bryr sig för lite om klimat och jämställdhet 

Det känns omodernt att fatta beslut om Stockholmsregionens framtid utan ett tydligt mål om att jämställdheten mellan könen ska öka. Det känns heller inte värdigt en progressiv region där vi vet att det finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Varför är allianspartierna i Stockholms läns landsting rädda för ett skarpt mål för jämställdhet, frågar företrädare för S, MP och V?

Publicerad: 16 mars 2018, 10:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Framtiden åker förbi Alliansen.

Foto: LINNEA RHEBORG/Bildbyrån//JOHANNA LUNDBERG/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

MiljöKlimatJämställdhetStockholm

Stockholm är en tillväxtmotor i landet, skatteintäkterna ökar och allt fler arbetar. Samtidigt finns stora utmaningar med ökande ojämlikhet, brist på jämställdhet mellan könen och inte minst, vår tids ödesfråga, klimatet.

Vi är därför glada att den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, har konkreta mål för en mer hållbar storstadsregion. En plan som både allianspartierna och de rödgröna partierna ställer sig bakom. Vi hade dock hoppats att allianspartierna hade högre ambitioner vad gäller klimat, kollektivtrafik och jämställdhet.

Det finns stora jämställdhetsproblem i vår region idag: stora löneskillnader mellan kvinnor och män, skillnader i hälsa och medellivslängd beroende på var i länet man bor och skillnader i utbildning beroende på var du bor och vilken utbildning dina föräldrar har. Detta är problem som vi måste lösa för att kunna gå mot en sammanhållen och socialt hållbar region. Vi ser det som avgörande att det numera finns en prioritering för en jämlik och förbättrad folkhälsa i den regionala utvecklingsplanen, och att den innehåller ett mål om en jämlik region. Däremot är vi besvikna att vårt krav på att få in ett mål för jämställdhet bland kvinnor och män inte fick gehör hos de borgerliga partierna.

Det känns märkligt och omodernt att år 2018 fatta beslut om Stockholmsregionens framtid utan ett tydligt mål om att jämställdheten ska öka. Det känns heller inte värdigt en progressiv region där vi vet att det finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Varför är allianspartierna rädda för ett skarpt mål för jämställdhet?

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och för oss är framtidens Stockholmsregion en klimatsmart och miljömässigt hållbar region. Utsläppen av växthusgaser måste minska, därför har vi tydligt drivit att utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras till år 2030. Det är ett ambitiöst men viktigt mål.

För ett samhälle som växer är en pålitlig, trygg kollektivtrafik med korta restider grundläggande, dels för att få ner utsläppen men även för att bygga samman regionen. Fler måste ställa om och välja att åka kollektivt istället för med den egna bilen. Vi ifrågasätter därför att målet om hur stor del av resorna som ska ske med kollektivtrafik är satt så lågt, och att det inte matchar prognosen som Trafikverket gjort över hur många som behöver byta från bil till kollektivtrafik. Vi hade hoppats att ambitionerna för en klimatsmart Stockholmsregion var högre än så.

Hur Stockholmsregionen som Sveriges viktigaste tillväxtmotor ska utvecklas till år 2050 är viktigt för alla kommande generationer. De vägval vi gör de kommande åren avgör om vi ska leva upp till miljö- och klimatmål, vara en region som håller ihop och en region som bygger på jämlikhet oavsett vem du är, man eller kvinna.

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), 2:e vice ordförande Tillväxt- och regionplanenämnden

Tomas Eriksson, gruppledare Miljöpartiet, Tillväxt- och regionplanenämnden

Lise-Lotte Rasmussen, gruppledare Vänsterpartiet, Tillväxt- och regionplanenämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev