Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Alla vinner på mer återvinning

Återvinning och återanvändning är effektivt för att minska utsläppen av växthusgaser, men den möjligheten glöms ofta bort. Det är dags att regeringen tar ett bredare grepp om klimatfrågan i den nya klimatutredingen.

Publicerad: 21 maj 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatMiljö

Regeringen tillsätter nu ännu en klimatutredning med perspektivet 2050. Det är bra och lovande. I alla tidigare analyser har dock fokus nästan enbart legat på energianvändningen. Hur vi använder andra naturresurser har också betydande effekt på utsläppen av växthusgaser, men de glöms nästan alltid bort. Återvinning av avfall till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser och måste i framtiden få en starkare roll i klimatpolitiken.

Ett resurseffektivt samhälle är en högt prioriterad fråga inom EU-kommissionen för att vi bland annat ska få en säkrare råvarubas, producera och använda resurserna effektivare, och inte minst för att öka konkurrenskraften hos europeisk industri.

Priserna på de allra flesta råvaror sjönk realt under 1900-talet, men nu är trenden bruten och priserna på både energi och de flesta råvaror visar en tydligt uppgående trend. Som en bonuseffekt uppskattas att antalet jobb kan öka med minst 400 000 om EU:s intentioner följs upp i medlemsländerna. Men för att så ska ske krävs ett nytt synsätt på hela produktkedjan.

Sedan år 2000 har antalet anställda inom återvinningsbranschen i Sverige ökat med cirka 60 procent. Återvinning är en tillväxtbransch som globalt sysselsätter mer än 1,6 miljoner personer i dag. Det är en betydande näringsgren med goda utvecklingsmöjligheter och som skulle kunna anställa mångdubbelt fler. Men för det behövs andra marknadsförutsättningar. Det behövs ett regelverk som driver på ökad materialåtervinning och premierar användningen av återvunna råvaror framför jungfruliga.

Oerhört mycket återstår att göra. Ett antal EU-länder har kommit längre än Sverige. Bara 33 % av hushållsavfallet materialåtervinns i Sverige idag. En stor andel förbränns. En betydande potential finns också att materialåtervinna mer från företag och andra verksamheter.

När återvinningen ökar skapas nya jobb. En annan föga uppmärksammad effekt är att utsläppen av växthusgaser reduceras starkt. En studie från Återvinningsindustrierna 2009 visade att materialåtervinningen i Sverige reducerat koldioxidutsläppen med mer än 6 miljoner ton årligen (ca 10 % av de totala utsläppen i Sverige då).

Trots det syns inte återvinning som åtgärd i klimatstatistiken.

Vi lever i en värld där människorna ständigt blir fler och där ekonomierna fortsätter att växa. I denna värld är en effektivare resursanvändning ett måste. Fördelarna är många. Större säkerhet i försörjningen, minskad användning av jungfruliga råvaror, minskade utsläpp av växthusgaser och därtill nya jobb.

Trots detta har aktiviteter som återvinning och återanvändning inte fått den stimulans som de borde för att utvecklas. Här kan mycket ske. Vi blir alla vinnare på en global satsning på ökad materialåtervinning. Så varför tveka?

Det är dags att börja på hemmaplan och ta ett bredare grepp om klimatfrågan i den nya klimatutredning som regeringen ska tillsätta:
• Låt resursanvändningen bli en central del av klimatpolitiken.
• Inför styrmedel och marknadsförutsättningar som ger incitament att öka materialåtervinningen till nya råvaror och som premierar återvunna råvaror framför jungfruliga.
• Förändra avfallslagstiftningen så att den blir en del av näringspolitiken.

Betydligt fler jobb kan skapas och framgångsrika företag kan utvecklas. Ta chansen att tänka nytt i klimatpolitiken – tänk återvinning.

Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna

Björn Grufman, ordf. Bureau of International Recycling, BIR

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev