Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Alla tjänar på klimatsmart belysning

Sverige är generellt sett bra på miljöteknik och energieffektivisering. Men det gäller bara i vissa fall. När det kommer till belysning är dock behovet av modernisering enormt och staten behöver ta ett betydligt större ansvar än vad man hittills gjort.

Publicerad: 8 januari 2015, 10:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnergieffektiviseringKlimat

I Sverige inser vi vikten av att skapa ett hållbart samhälle. I offentlig verksamhet inom stat, landsting och kommuner bedrivs det ett intensivt arbete med att ta fram och implementera klimatstrategier och miljöpolicys. I dessa är energieffektivisering en viktig punkt och så långt är det bra. Tyvärr ser vi att frågan om belysning ofta saknas helt eller i bästa fall hamnar långt ner på prioriteringslistan. Detta trots att det finns enorma miljömässiga och ekonomiska vinster att göra genom att byta ut dagens föråldrade belysningssystem mot moderna och klimatsmarta lösningar.

Uppemot hälften av alla offentliga byggnader såsom sjukhus och idrottsanläggningar har i dag omodern belysning och bland skolorna är siffran föråldrade system så hög som 73 procent. Genom att installera ny teknik vet vi att det går att minska energiförbrukningen med uppemot 80 procent och i och med det också minska klimatpåverkan. Det finns ingen anledning att till exempel ha lampor tända i en lokal där ingen befinner sig. Vi måste sluta att elda för kråkorna och slösa med skattepengar. Med ny ljus- och närvarostyrd belysning kan man enkelt komma tillrätta med dessa problem och på så sätt bidra till en mer hållbar arbetsmiljö.

Varför händer det då ingenting? Vi menar att staten måste ta ett större ansvar och föregå med gott exempel i den offentliga verksamheten. Man behöver skaffa sig en helhetsbild av hur det ser ut runtom i Sverige för att också kunna ta fram en nationell handlingsplan och tydliga riktlinjer för hur vi skall kunna minska energianvändningen när det gäller belysning. För att energieffektivisera och modernisera belysningssystemen krävs förvisso investeringar men det är investeringar som betalar sig i form av väsentligt lägre energikostnader, mindre klimatpåverkan och en bättre arbetsmiljö. Det är också investeringar som Sverige som internationellt föregångsland inom hållbarhetsarbetet måste göra för att kunna fortsätta att vara just en förebild.

Under den förra mandatperioden gav regeringen Fastighetsverket och Fortifikationsverket i uppdrag att minska energianvändningen i offentliga byggnader. Den nya regeringen bör se över detta så att det också omfattar ett mer konkret direktiv rörande energieffektiv belysning. Det skulle vara en viktig markering och ett stort steg i rätt riktning. I det tidigare förslaget är belysning inte ens med och därför missar vi ett område där effektiviseringspotentialen är uppemot 80 procent.

Sverige måste investera i miljöteknik också i form av klimatsmarta belysningssystem. Det vinner miljön på i form av minskad klimatpåverkan, det vinner skattebetalarna på genom en kraftig minskning av energikostnaderna och det vinner också dem som vistas i lokalerna på genom en arbetsmiljö som erbjuder en välanpassad och behaglig belysning. Den nya regeringen måste se till att den styvmoderliga behandlingen upphör, börja ta belysningsfrågan på allvar och ta fram en nationell handlingsplan på området.

Phia Andersson, riksdagsledamot och vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation

Mats Holme, vd Belysningsbranschen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EnergieffektiviseringKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News