Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Vi har råd med digitala motorvägar i hela landet

Det uppskattas att det skulle kosta 10-15 miljarder kronor att förse Sveriges landsbygd med fiberkabel. Ungefär motsvarande kostnaden för Hallandsåsen. Men den digitala klyftan måste byggas bort, skriver Småkom.

Publicerad: 23 december 2015, 06:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Småkom anser att den digitala klyftan förstärker urbaniseringen.


Ämnen i artikeln:

BredbandItInfrastrukturinvesteringarKommuner

Det har kostat 10,5 miljarder kronor och 18 år att få i gång tunneln genom Hallandsåsen. Dyrt? Kommunalrådet i Båstad konstaterar att det motsvarar en kvartalsvinst för banken Nordea.

Det uppskattas att det skulle kosta 10-15 miljarder kronor att förse Sveriges landsbygd med fiberkabel. Ungefär motsvarande kostnaden för Hallandsåsen.

Då skulle tillgänglighet säkras till ett snabbt internet, digitala samhällstjänster, vård och undervisning, säker telefoni, bra tv med mera för alla Sveriges hushåll, företag, föreningar och offentliga institutioner.

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor till utbyggnaden av bredband i Sverige för EU:s programperiod 2014-2020. Enligt Jordbruksverket kan pengarna komma att ta slut redan nästa år. Medelsbehovet är alltså grovt underskattat.

Endast omkring 18 procent av de boende på Sveriges landsbygd har i dag tillgång till snabbt bredband, minst 100 MBits/sekund. Motsvarande siffra för städer är drygt 60 procent. En digital klyfta har vuxit fram.

Småkom anser att klyftan förstärker urbaniseringen och är ett stort hinder för företag och individer som skulle önska vara verksamma på landsbygden.

När dessutom täckningen för mobiltelefoni är undermålig på många håll, drar det undan möjligheterna för effektiv verksamhet på landsbygden.

Småkom anser att det är fullt möjligt att få till stånd en heltäckande fiberutbyggnad i Sverige. Vi har tidigare försett alla med el och telefoni. Vi tror att notan bli lägre än beräknat, när vi får kontroll över var och hur mycket offentligt ägd, tillgänglig men outnyttjad fiber som redan finns i Sverige.

Om vi dessutom kan ålägga alla aktörer – privata och offentliga - att upplåta sin fiber, så att vi slipper parallella etableringar, uppnår vi stora samhällsekonomiska vinster.

Regering och riksdag måste se till att befintlig infrastruktur kommer i användning och att medel avsätts i tillräcklig omfattning så att utbyggnaden av våra digitala motorvägar kan byggas ut fullt ut under åren 2017-2020.

Regelverket måste justeras, så att det åter blir möjligt för kommuner att medfinansiera stödet, som nu täcker 40-70 procent beroende på länsstyrelse.

Dessutom måste möjligheten för stöd omfatta större orter. Nu är gränsen högst 200 invånare. Att marknaden skulle bygga ut alla andra orter - som Post- och telestyrelsen bedömer - tror vi är en utopi.

En död hand över bredbandsutbyggnaden vore förödande för små kommuner på landsbygden.

Peter Lindroth, ordförande, SmåKom – 69 kommuner i samverkan

Eva Johansson, vice ordf SmåKom

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News