måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Sveriges kommuner saknar strategi för hållbar IT

Bara 16 procent av Sveriges kommuner har en hållbar IT-strategi med mätbara mål. Därmed går de miste om stora ekonomiska och miljömässiga besparingar. Nu måste fler kommuner utnyttja IT i hållbarhetsarbetet. Detta för såväl miljöns som för skattebetalarnas skull.

Publicerad: 24 april 2015, 09:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är oroväckande att hela 244 kommuner saknar en strategi för hållbar IT med mätbara mål.


Ämnen i artikeln:

ItEnergieffektiviseringUpphandlingsarbeteArbetsmiljö

Det finns flera miljömässiga och sociala utmaningar när det gäller IT-produkters livscykel. Från dåliga arbetsförhållanden i tillverkningen, negativ miljöpåverkan i form av råvaruutvinning, energianvändning, farliga ämnen och kemikalier, till en otillräcklig återvinning och återanvändning av IT-produkter med en växande avfallsström av elektronikskrot som följd.

Det finns också arbetsmiljöproblem orsakade av IT-system som inte svarar upp till användarnas behov. En undersökning som Vision och TCO Development gjort visar en genomsnittlig tidsförlust på 26 minuter om dagen till följd av strulande IT-system. På en månad blir det nästan 11 timmar som går till spillo. I lönekostnader handlar det om 30,5 miljoner kronor i förlust för arbetsgivaren på ett år, beräknat på en månadslön som är 27 500 kronor.

När tidningen Miljöaktuellt senast presenterade sin ranking ”Sveriges Miljöbästa Kommuner” visade den att endast 46 av Sveriges 290 kommuner hade en Hållbar IT-strategi med mätbara mål. I år, när Miljöaktuellt genomför sin undersökning igen, måste fler av kommunerna svara ja på frågan om de har en strategi för Hållbar IT med mätbara mål.

Kommunerna måste nu:

1. Utnyttja potentialen att använda IT som teknik i hållbarhetsarbetet. Det innebär att med bland annat ruttoptimering av transporter och fastighetsstyrning av driften kan IT erbjuda lösningar som bidrar till hållbarhetsarbetet. IT-produkter och IT-system kan användas som verktyg för att sänka kostnader och minska miljöpåverkan från organisationen.

2. Reducera belastningen och gör den egna IT-verksamheten mer hållbar. Detta kan vara att minimera energianvändning, återanvända och återvinna uttjänta produkter på ett korrekt sätt för att reducera den negativa belastningen från IT-produkter. Det handlar även om att säkerställa att de IT-system som används är användarvänliga för medarbetarna.

3. Välja rätt IT-produkter genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. IT-produkter har hög miljöpåverkan samt sociala risker i samband med tillverkning, användning och sluthantering. Därför ska upphandlande organisationer ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter ur ett livscykelperspektiv. Att minst 50 procent av alla inköpta IT-produkter ska vara märkta eller verifierade med en tredjeparts hållbarhetscertifiering till år 2018 är också ett bra mätbart mål för att minska på belastningen ur ett produktlivscykelperspektiv.

Visions och TCO Developments undersökning visar också att när användarna kan påverka IT-systemens utveckling och utformning leder det till en bättre digital arbetsmiljö. Detta ger en ökad kvalitetet, effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ha som mål att personalen medverka i upphandlingsprocessen av IT-system från början till slut.

Det är oroväckande att hela 244 kommuner saknar en strategi för hållbar IT med mätbara mål. Samtidigt finns det kommuner som har en välförankrad strategi för att reducera belastningen från IT-verksamheten och utnyttja potentialen med IT.

För att underlätta för de 244 kommuner som i dag saknar en strategi för hållbar IT vill vi ge ett framgångsrecept för att lyckas med miljöarbetet och nå verkliga hållbarhetsvinster:

Koppla verksamhetens hållbarhetstrategi till IT.

En strategi för hållbar IT ska beslutas av kommunledningen och ha mätbara verksamhetsmål som är direkt kopplade till organisationens hållbarhetsarbete.

Strategin ska omfatta de tre aspekter av hållbar IT som nämns ovan.

Strategin ska även innehålla en handlingsplan med delmål som följs upp löpande.

Vi vill se att Sveriges kommuner har en välförankrad strategi med mätbara mål som tar ett helhetsgrepp om hållbar IT för att minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader - för såväl miljöns som skattebetalarnas skull.

Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och styrelseledamot TCO Development

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Sören Enholm, vd TCO Development

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev