söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

”Staten måste visa att hela landet är viktigt”

Värnamo satsar nu egna pengar på att bli först med 100 procents bredbandstäckning. Men om riksdag och regering menar allvar med att hela Sverige är viktigt måste staten ta sin del av ansvaret. Bredband till alla är en av fem viktiga satsningar, skriver Värnamos kommunledning.

Publicerad: 18 maj 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Den statliga bredbandsmiljarden är bra, men långt ifrån tillräcklig och möter inte de stora behov som merparten av landets kommuner har.”


Ämnen i artikeln:

BredbandHögskolanHöghastighetstågNäringslivsklimatBredbandsutbyggnaden

Värnamo har två år i rad blivit helt utan bidrag från Landsbygdsprogrammet till bredbandsutbyggnad. Den statliga bredbandsmiljarden är bra, men långt ifrån tillräcklig och möter inte de stora behov som merparten av landets kommuner har.

Det innebär att landet delas och att förutsättningarna för att bo, leva, jobba och driva företag skiljer sig allt mer åt i landet. Vi i Värnamo vill inte passivt bli beroende av det begränsade statliga bidraget utan tar nu ett eget initiativ och satsar 60 miljoner kronor med målsättningen att bli landets första kommun med 100 procents täckning av bredband via fiber.

Varje kommun måste hitta lösningar utifrån sina förutsättningar. Värnamo har hittat sin lösning genom att moderbolaget i koncernen skjuter till pengar i form av ägartillskott till det helägda kommunala bolaget Värnamo Energi, som på sikt betalar tillbaka detta genom koncernbidrag i takt med att fler kunder ansluter sig.

I november i fjol utsåg organisationen Hela Sverige ska leva Värnamo till Årets kommun. Värnamo fick utmärkelsen tack vare ett aktivt och långsiktigt arbete för balans mellan stad och land. Där alla invånare har möjlighet att bo, verka och leva i en attraktiv bygd. Med delaktighet, optimism och framtidstro byggs en sammanhållen och växande kommun.

Ett avgörande argument till utmärkelsen är tillgången till bredband via fiber. Framtiden är digitaliserad och alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför har det länge och målmedvetet investerats i bredbandsutbyggnad, till den grad att vi nu är på landets femte plats bland Sveriges 290 kommuner.

Bredband är avgörande för att människor ska välja att bo i mindre orter och på landsbygden och för att företagen ska välja att stanna kvar eller etablera sig i hela landet. Jämlikt.

Om riksdag och regering menar allvar med att hela Sverige är viktigt, något som på ett bra sätt förmedlas i den nyligen gjorda parlamentariska landsbygdsutredningen, så är det ett delat ansvar. Kommuner i hela landet måste ta modiga beslut, den idéburna sektorns insatser behöver lyftas, men på några områden krävs att staten tar sin del av ansvaret. Vi menar att framför allt följande fem satsningar behövs i närtid:

■ Högskoleplatser i hela landet. Högskolor och universitet ute i landet tilldelas allt färre utbildningsplatser. Dessa  koncentreras till de stora universitetsstäderna, en trend som behöver vändas. Kompetensförsörjning är avgörande för tillväxt och utveckling. Värnamo har en högteknologisk tillverkningsindustri med stora behov av att kunna rekrytera rätt kompetenser. God tillgång till högre utbildning på nära håll är en framgångsfaktor för näringslivet, och även för en offentlig sektor med god kvalitet. 
■ Ny stambana för höghastighetståg. Denna nödvändiga satsning förstorar arbetsmarknadsregioner, bidrar till ökat bostadsbyggande och skapar närhet till utbildningsplatser. Under lång tid har nyttjandegraden på våra järnvägar ökat. Detta leder till kapacitetsbrist, punktlighetsproblem och till att det inte längre kan erbjudas ökad kapacitet till regional persontrafik eller godstrafik. Att tro på en utveckling i södra Sverige med den infrastruktur vi har i dag fungerar inte.
Bredband till alla. En jämlikhetsfråga som, tillsammans med en samordning av digitaliseringsarbetet nationellt, skapar förutsättningar för breda digitaliseringsreformer. På samma sätt som vägnätet och elnätet behöver vara tillgängligt för hela landet så behövs en digital infrastruktur som är en av grundpelarna för hur framtidens Sverige byggs. Statliga satsningar ska ske i nära anslutning till marknaden, och ska ske i takt med denna, så att inte de okommersiella områdena halkar efter.  
■ Staten som arbetsgivare behöver ta ett ansvar för hela Sveriges utveckling. Antalet statligt sysselsatta ses i många län minska trots en växande befolkning. Staten drar sig mot de största städerna i en fartblind centraliserings­iver. Men det har visat sig att det finns goda och fungerande argument för statlig närvaro i hela landet. Exempelvis skjuter Skatteverket på sitt beslut om att lägga ner lokalkontor, vilket är mycket positivt och visar på att man vill vara en del av en hållbar samhällsutveckling. 
Förutsättningar för företagande. Värnamo har ett av landets mest exportintensiva näringsliv. Att jobba för innovationskraft, kunskapsintensitet och exportmognad är viktigt. Likaså att värna de areella näringarna, som med sina platsbundna resurser, kommer att spela allt större roll i omställningen till en fossilfri ekonomi. Ökade möjligheter behövs även för att i offentlig upphandling kunna ställa krav på svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. Det finns många och goda möjligheter att skapa mångfald i näringslivsstrukturen på landsbygden.

Värnamo har en tydlig vision att växa. Alla som bor och verkar i kommunen har en roll i vårt utvecklingsarbete. Inte en chans i världen att vi skulle driva kommunen framåt genom att bara fokusera våra insatser till kommunhuvudorten. Värnamo har visat att en levande landsbygd är en framgångsfaktor. Vi önskar att den statliga inställningen i det nationella perspektivet blir detsamma. Som en del av Gnosjöregionen är vi med och bidrar till Sveriges tillväxt.

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (C) Värnamo

Ulf Svensson, kommunchef Värnamo

Stina Gof, strategisk utvecklingschef i Värnamo

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev