Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Spara miljarder på IT, men skynda långsamt

Svenska myndigheter kan bli effektivare i arbetet med IT, och då är outsourcing en väg för att både öka kvaliteten och sänka kostnaderna för IT-systemen. Men det får inte gå för fort och det måste ske under genomarbetade former, annars slarvas fördelarna raskt bort.

Publicerad: 29 januari 2015, 07:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Flera miljarder årligen kan frigöras till statskassan.


Ämnen i artikeln:

ItUpphandlingsarbete

Potentialen för effektiviseringar inom området är stor om man får tro ESV:s rapport med totalt 22 myndigheter från i höstas. Här framkommer att outsourcad IT-verksamhet som andel av total IT-verksamhet i dag endast står för knappt en tredjedel, och att flertalet myndigheter knappt genomfört någon outsourcing alls. Därtill fastslås att myndigheterna bör konkurrensutsätta sin IT-verksamhet i större utsträckning och att en stor utvecklingspotential för myndigheterna finns inom outsourcingområdet.

Vi är övertygade om att myndigheter genom ett mer aktivt utnyttjande av outsourcing av valda delar av IT-verksamheten kan uppnå bestående effekter avseende kvalitet, kostnad och standardisering. Däremot visade vår myndighetsstudie från 2012 - med 15 av Sveriges största myndigheter - att på kort sikt drastiskt öka graden outsourcing av myndighetens IT-verksamhet sällan lönar sig. Med utgångspunkt från resultatet i den studien ser PA fyra grundläggande anledningar till detta:

• Sourcingstrategin är ej förankrad. En väl etablerad och förankrad sourcingstrategi behövs för att fastställa vad som är lämpligt på kort och lång sikt med beaktande av samhällsansvar och myndighetens egna respektive externa kompetens och förmåga.

• Bristande beställarorganisation. Endast en femtedel av myndigheterna är mogna beställare enligt PA:s studie. Myndigheter bör vidareutveckla beställarorganisationen med hänsyn till roller, förmågor och styrning före beslut om att outsourca delar av IT-verksamheten. Det lägger en bättre grund för att stödja en förflyttning mot en större grad av utkontrakterad IT-verksamhet.

• Bristande analys av personalfrågan. Outsourcing av vissa funktioner och/eller processer och affärsområden påverkar personal-sammansättningen. Personalen bör ses över med avseende på kompetens och ålder. Förutom naturliga avgångar kan omskolning och/eller vidareutbildning av personal bli aktuell. Dessa är viktiga frågor vid en förändring som myndigheterna behöver fundera över och bottna i.

• Bristande ledningsstöd. Många myndigheter saknar ledningens stöd för strategi och genomförande vid en outsourcing. Beslut om vald sourcingstrategi måste fattas och kommuniceras av ledningen på myndigheten för att bli framgångsrik.

2013 uppgick det samlade IT-kostnaderna för de 22 myndigheterna enligt ESV:s rapport från oktober i fjol till 12,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 17 procent av myndigheternas totala verksamhetskostnader. Om myndigheter tar sig an ovanstående utmaningar och på sikt lyckas uppnå ett fåtal procents kostnadsminskning av IT-verksamheten, kan flera miljarder årligen frigöras till statskassan. Pengar som skulle kunna återinvesteras i mer innovativa projekt.

Björn Danielsson, konsult med expertis inom sourcing och strategisk upphandling på PA Consulting Group i Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItUpphandlingsarbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News