måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Se inte så dystert på robotarnas framfart

Bilden av det automatiserade samhället är oftast målad i dystopiska färger. Men bilden gör varken framtiden eller tekniken rättvisa. Det pågår en utveckling där vi kan se med tillförsikt på att regelbaserade och monotona arbetsprocesser, som kräver stor noggrannhet, med fördel utförs av robotar. Det skapar stora möjligheter för framtidens arbetsmarknad och samhället som helhet.

Publicerad: 17 april 2015, 09:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Som företagsledare är det viktigt att ta kontroll över situationen innan den tar kontrollen över dig.


Ämnen i artikeln:

AutomatiseringItArbetsmarknadKompetensutveckling

Vi står i dag inför ytterligare omställningar av samma slag som när jordbruket rationaliserades och när stora delar av industriarbetet blev robotiserat vilket resulterade i en allt mer dominerande tjänstesektor i Sverige.

Företag och organisationer kommer att bli allt mer automatiserade under de kommande åren. Automatiserade affärsprocesser och robotar som hjälpmedel kommer att vara ett naturligt inslag på arbetsmarknaden för kommande generationer – även inom tjänstesektorn. Drivkraften kommer i stor utsträckning vara att minska kostnaderna och öka produktiviteten.

Men automatiseringen innebär också att jobb försvinner. Frågorna om vilka jobb som kommer att finnas kvar och vilken typ av utbildning unga ska skaffa sig för att trygga sin försörjning i framtiden är högst relevanta. Det finns även andra viktiga frågor: Vad kommer automatisering innebära för den enskilda individen och för samhället? Kommer robotar ta över allt? Kommer klyftorna i samhället att öka?

Den största omställningen kommer att vara anpassningen till robotar med kognitiv inlärningsförmåga, det vill säga robotar som lär sig själva. Personalintensiva serviceyrken inom bland annat bank och försäkring är ett exempel på yrkesgrupp som kommer att påverkas kraftigt i det skiftet.

Men samtidigt är det onödigt att tro att svårigheterna blir alltför stora. Det finns flera skäl att se utvecklingen som möjlig att anpassa sig till och till med dra fördel av:

Nya arbetstillfällen kommer att skapas med fokus på tjänster där behovet av kreativitet är stort. Det är svårt att i dagsläget överblicka vilken typ och hur många arbetstillfällen det handlar om. Men säkert en del jobb som vi idag inte ens kan föreställa oss.

En bättre balans mellan arbete och fritid kan bli en verklighet om den pågående automatiseringen resulterar i en generell arbetstidsförkortning inom ett flertal branscher.

Mer makt åt folket – i en mer digitaliserad och automatiserad värld ökar också medborgarmakten i och med att information finns mer tillgängligt. Det skapar också nya förutsättningar för utbildning i nya former för fler människor.

Omställningen från industri- och tjänstesamhälle till en mer omfattande automatisering är självklart inte en smärtfri process. Många kommer att ställas inför behovet att satsa på kompetensutveckling eller att söka en ny anställning.

Det är viktigt att både företag och politiker tar sitt samhällsansvar med väl genomlysta konsekvensanalyser. Dels för att behandla frågor kring utmaningar och möjligheter i en ny form av samhälle men också hur man kan öka medvetenheten bland befolkning och medarbetare. Det är därför klokt av regeringen att tillsätta en analysgrupp ”Arbete i framtiden” med syftet att se till de möjligheter som den nya tekniken för med sig och hur man knyter an kompetens till den utvecklingen.

Företagsledare bör analysera vad automatiseringen kan ge deras verksamhet för konkreta fördelar. En analys som samtidigt belyser effekt och risk vad gäller teknik, organisation, arbetssätt och processer. Oavsett automatiseringens omfattning kommer den att beröra verksamheten på fler plan med allt från organisationsstruktur, affärsprocesser och arbetssätt till den enskilde individen. Som företagsledare är det därför viktigt att ta kontroll över situationen innan den tar kontrollen över dig.

Helena Morén, Managementkonsult med expertis inom digital transformation på PA Consulting Group

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev