Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Se e-hälsa som mer än bara en utgiftspost!

För många framstår säkert vården som djupt omodern. Det som krävs är att digitaliseringen ses inte bara som ett stöd, utan som en del av en modern och tillgänglig vård, skriver innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP).

Publicerad: 18 september 2015, 11:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stockholms läns landsting ökar sina IT-investeringar för att utforma sin framtida vårdinformationsmiljö.


Ämnen i artikeln:

ItPatientbemötandeE-hälsa

Det finns stor utvecklingspotential för vårdens e-tjänster. Om det är jag helt ense med Sven-Olof Husmark, som skriver om bristerna på området i en debattartikel Dagens Samhälle. Medan behandlingskvaliteten är i världsklass ligger svensk sjukvård i botten när det gäller att erbjuda information och kommunikation som gör patienten trygg inför eller efter ett vårdbesök. Detta måste ändras – och digitaliseringen ger oss verktygen!

Hur kunde det bli så här? En orsak är att hälso- och sjukvårdens fokus länge låg på att utveckla vårdens stora interna IT-system, den teknik som patienten helst aldrig ska lägga märke till men som ska få all information att flöda och ge personalen möjlighet att fatta rätt beslut. Journalsystem och beslutsstöd har prioriterats och målgruppen vårdpersonal har stått i fokus. Utvecklingen av tjänster för att göra patientens möte med vården enklare har inte fått lika stor uppmärksamhet, något som vi nu måste åtgärda.

893 kronor per år och invånare. Så mycket – eller snarare lite – pengar lägger landstingen i genomsnitt på IT i vården. Debattören gläds åt att landstingen de senaste tio åren ökat investeringarna på IT med flera miljarder, men räknar man in att den totala sjukvårdsbudgeten ökat lika mycket så är det dessvärre tydligt att investeringsnivån istället ligger helt still. IT-kostnaderna har i relativa tal som andel av landstingens budgetomslutning legat oförändrad kring 2,81 procent. Detta är en rekordlåg nivå i jämförelse med andra sektorer i samhället, liksom med snittet för offentlig sektor som redan år 2011 låg kring 4,4 procent.

Som alla vet återstår fortfarande mycket att göra för att ge både vårdpersonal och patienter moderna IT-stöd. Och ska vi lyckas i denna ambition måste vi som beslutsfattare i landstingen våga öka våra IT-budgetar, och sluta se IT som enbart en utgiftspost utan som en strategisk investering för att lösa många av vårdens utmaningar med bemanning, arbetsmiljö och tillgänglighet. Om vi som idag fortsätter att underinvestera i välfärdsteknik går den största delen av IT-budgeten till att förvalta nuvarande system och ge konstgjord andning till döende tekniska system. Vårdutveckling kräver mer IT-investeringar!

I Stockholms läns landsting ökar vi under de kommande fyra åren våra IT-investeringar med närmare en miljard kronor om året för att offensivt avveckla gamla stressande IT-system och utforma vår framtida vårdinformationsmiljö.

Samtidigt finns sedan några år en allt större medvetenhet och vilja att kunna erbjuda smarta e-hälsotjänster som patienterna själva kan använda och dra direkt nytta av. Webben är idag en av de viktigaste kontaktvägarna till vården, med över 70 miljoner besök till 1177.se under 2014. I år växer besökstrycket ytterligare, och undersökningar visar att alltfler vill kunna göra sina vårdärenden på nätet eller välja ett virtuellt vårdbesök som alternativ till ett vanligt besök hos läkaren. Vi måste ge patienten valfriheten att ibland helt välja bort väntrummet och bara möta vården på nätet!

För många framstår säkert vården som djupt omodern. Information är ibland trög att få fram och de mest självklara tjänster vi numera utför med dator och ännu hellre med apparna i våra smarta telefoner, är fortfarande omöjliga att använda i vården. Digital tidsbokning, att hantera recept eller remisser, eller kunna läsa sin egen journal – det är långtifrån självklart för den som vill.

Mitt huvuduppdrag är att se till att vårdens informationsförsörjning fungerar, så att verksamheten kan fungera på bästa möjliga sätt. Men mitt uppdrag är också att lyfta fram hur digitaliseringen inte bara är ett stöd, utan en del av själva vården. Först när vi ser IT som en naturlig del av verksamheten kan vi möta patienternas förväntan om en modern och tillgänglig vård!

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP) Stockholms Läns Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItPatientbemötandeE-hälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev