Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Så ska digitala möten genomföras säkrare

Publicerad: 3 juni 2020, 04:00

Många sammanträdesrum står tomma när möten i kommuner och regioner hålls digitalt.

Foto: Colourbox

Kommuner och regioner har under våren gått över till att hålla sina politiska sammanträden helt eller delvis digitalt. Nu lanseras en ny tjänst som ska göra det lättare och säkrare att mötas digitalt.

Ämnen i artikeln:

Politik

Samuel Åsgård

sa@dagenssamhalle.se


Coronapandemin och risken för smittspridning har fått konsekvenser för vårens politiska sammanträden runt om i landet. Många sammanträden i fullmäktige, nämnder, styrelser och utskott har hållits digitalt. Alternativt fysiskt med en möjlighet för dem som inte vill infinna sig att i stället delta digitalt.

Karlskrona hade sitt första helt digitala kommunfullmäktigesammanträde i förra veckan. Inga ledamöter förutom presidiet var på plats i mötessalen.

– Om det digitala inte skulle ha fungerat hade vi en reservplan. Då hade alla fått ta sig in för att mötas fysiskt, berättar Gunilla Ekelöf (L), kommunfullmäktiges ordförande i Karlskrona.

Men allt fungerade och fullmäktige kunde genomföras digitalt som planerat. Det gjorde det däremot inte senast kommunstyrelsen skulle mötas digitalt. Då fick ledamöterna i stället hastigt bege sig i väg för att återuppta mötet fysiskt när tekniken strulade.

I Karlskronas kommunfullmäktige har antalet ledamöter under våren minskats från 75 till 39 – oavsett om sammanträdena skett fysiskt eller digitalt.

– Vi har inte tekniken för att få digitala sammanträden med 75 ledamöter att fungera, förklarar Gunilla Ekelöf.

Voteringarna vid förra veckans digitala fullmäktige genomfördes med viss hjälp av analoga metoder.

– När vi voterade fick kommunsekreteraren läsa upp namnen, sedan fick man svara ja eller nej och så skrev vi ned svaren med papper och penna.

Gunilla Ekelöf tycker att de digitala sammanträdena har brister som är svåra att lösa utan att träffas fysiskt.

– Det blir inte samma stuns digitalt, det blir lite stelt och inte lika levande debatter. Det blir inga tillfällen till diskussioner i pauserna, som är väldigt viktiga då ledamöter som finns i olika nämnder får möjlighet att mötas och samtala om olika aktuella frågor, säger hon.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en vägledning för kommuner och regioner om digitala sammanträden.

– Man jobbar väldigt hårt just nu i kommuner och regioner för att hitta digitala lösningar. Vi kan inte ge råd om vilket verktyg man ska använda, men vi har tagit fram råd om vad som är viktigt att tänka på, säger Helena Linde, förbundsjurist på SKR.

I SKR:s vägledning står bland annat att ljud- och bildöverföringen ska ske i realtid och att alla deltagare ska kunna se och höra varandra. Även om mötet är digitalt måste det ske på en fysisk plats där den som leder mötet ska befinna sig.

En vanlig fråga från kommuner och regioner har handlat om hur de ska förhålla sig till förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare. Enligt SKR omfattas dock inte fullmäktigemöten av detta förbud.

– Ett fullmäktigemöte är inte en allmän sammankomst, utan ett möte för en utvald grupp av människor, säger Helena Linde.

Hon hoppas att kommuner och regioner ska dra nytta av de lärdomar som gjorts under våren.

– Vi har tagit ett enormt digitalt språng. Jag tror ändå att huvudlösningen även i framtiden kommer att vara att träffas fysiskt. Men om det här blir långvarigt kommer det vara nödvändigt att vi har digitala lösningar för att värna representativiteten i vår demokrati. Det är jätteviktigt att alla har möjlighet att vara med.

En utmaning med digitala möten är säkerheten. Därför har kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag Inera under våren utvecklat tjänsten ”Digitalt möte”. Genom den ska det på ett säkert sätt gå att hålla även känsliga möten digitalt, bland annat i socialnämnder som hanterar sekretessbelagda individärenden. Alla deltagare loggar in med till exempel bank-id för att bekräfta att de är den de utger sig för att vara. Hittills har 105 kommuner anmält intresse för att använda tjänsten.

Tjänsten är tänkt att fungera för alla typer av möten och togs särskilt fram med tanke på socialtjänstens behov. Under hösten kommer den att uppdateras med bland annat en voteringsfunktion som kan användas vid politiska möten. Inera hoppas att tjänsten ska användas även när coronapandemin lagt sig och det blir lättare att ha fysiska möten igen.

– Jag tror att det här bara är början. Många har sett fördelarna med digitala möten nu. Det kan till exempel underlätta för yngre personer som vill engagera sig politiskt och har familj. Nu blir det lättare för dem att vara politiskt engagerade och delta hemifrån, säger Thord Berglund, ansvarig för video- och distansmötestjänsten på Inera.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev