måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Så får landsbygden dubbelt så snabbt internet

Nu behövs nytänkande för att överbrygga den digitala klyftan i Sverige. Regeringens mångmiljardsatsning på bredband till landsbygden är bra. Men den kommer ändå inte att räcka. För att verkligen nå ut också till hushåll, företag, skolor och andra på landsbygden behöver den fiberdominerade bredbandsutbyggnaden kompletteras med trådlös fiber.

Publicerad: 5 juni 2015, 10:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Trådlös fiber kan minska det digitala utanförskapet för både stora och små på landsbygden.


Ämnen i artikeln:

BredbandsklyftanItBredbandGlesbygdLandsbygd

Genom investeringar i denna internationellt sett beprövade, men ännu inte fullt utnyttjade, bredbandsinfrastruktur kan riktigt bra internetkapacitet bli tillgängligt också utanför tätorterna – dubbelt så snabbt, med 40 procent högre överföringshastighet, högre driftsäkerhet och till 60-70 procent lägre kostnad än med nedgrävd fiber.

Det växer fram en ny klyfta i Sverige – mellan de som har tillgång till bra bredbandskapacitet som gör att de kan arbeta, studera, engagera sig, skapa eller vara sociala i den snabbt digitaliserade värld vi lever i – och de som inte har dessa möjligheter.

Denna digitala klyfta går inte alltid mellan hög- och låginkomsttagare, hög- och lågutbildade, eller kvinnor och män - utan ofta mellan de som bor på en plats som det anses vara lönsamt att gräva fiber till, och alla andra. Skillnaden i uppkopplingsmöjligheter är stor både inom och mellan kommuner. Enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) har endast tre procent tillgång till fiberuppkoppling i Malung-Sälen, medan drygt nio av tio har det i Sundbyberg, som har bäst fiberutbyggnad.

Med nuvarande utbyggnad kommer det att vara svårt för många kommuner att nå det nationella bredbandsmålet att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020. Därför är regeringens och EU:s satsning på 3,25 miljarder för att bygga ut bredband på landsbygden viktig.

Men det finns risk att man nu inte uppmärksammar de snabbare och mer kostnadseffektiva trådlösa fiberlösningar som kan vara ett viktigt komplement till nedgrävd fiber. Nu är det därför hög tid att politiker och ansvariga på myndigheter och kommuner inser att enbart fokus på nedgrävd fiber innebär att bredbandsutbyggnaden drar ut på tiden, blir dyrare – och ändå inte når alla.

LÄS MER: Kommunerna missar bredbandmålet. 

Att komplettera nedgrävd fiber med trådlös fiber gör att landsbygden kan digitaliseras snabbare, säkrare och billigare. Problemet är att trådlös fiber inte finns med i vare sig den nationella bredbandsstrategin eller regionala och lokala utbyggnadsplaner.

Trådlös fiber innebär nya sätt att använda en väl beprövad teknik som genomgått en mycket stark utveckling senaste åren. Den används bland annat av den svenska militären, flygplatser och hamnar – och nu ett par kommuner. Nybro kommun är den kommun som har satsat mest på trådlös fiber. Med hjälp av trådlös fiber har kommunen kunnat erbjuda hushåll, företag och skolor på landsbygden tillgång till bra bredbandskapacitet samtidigt som nät för VA, el och IT-system kunde integreras på ett bra sätt.

För att nå bredbandsmålet i tid behöver fler – från IT-minister Mehmet Kaplan och PTS till SKL och ansvariga på fler kommuner – komplettera det fokus som har legat på nedgrävd fiber med trådlös fiber. Behovet finns. Tekniken finns. Och trots att det nu också finns lite mer pengar, så behöver man alltid hitta det mest kostnadseffektiva alternativet för att komplettera befintliga fibernät.

Om trådlös fiber läggs in i fler IT-strategier och planer för bredbandsutbyggnaden, så kan vi snabbare överbrygga den digitala klyftan, minska det digitala utanförskapet – och bidra till att digitalisera välfärden och stärka näringslivet i hela landet.

Fotnot: Mer om Svenska trådlös fiber leverantörer här

Tony Petersson, ordförande Svenska trådlös fiberleverantörer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev