onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Offentligt ägda bredband främjar konkurrens

Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens och pressar priserna på de tjänster som invånare och företag tar del av. Det skriver SKL i en replik till Svenskt Näringsliv och Almega.

Publicerad: 23 juni 2016, 09:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Offentligt ägda bredbandsnät medför många vinster för invånare, företag och samhället i stort. \


Ämnen i artikeln:

BredbandsutbyggnadBredbandsutbyggnadenKommunerBredbandIt

REPLIK. I debattartikeln Låt marknaden driva på digitaliseringen riktar Svenskt Näringsliv och Almega kritik mot SKL för att vi tidigare i år sade upp en överenskommelse från 2010 om principer för kommunalt ägande av bredbandsnät. Vårt agerande sägs hämma utbyggnaden av bredbandsnät, när det tvärtom var överenskommelsen som riskerade att bli en hämmande faktor.

Överenskommelsen angav att marknaden främst ska bygga ut bredbandsnät. Men det har blivit allt tydligare med åren att det är viktigt att det också finns bredbandsnät som ägs av kommuner. Kommunerna har byggt ut bredbandsnät i snabb takt. I dag finns uppåt 200 kommunala stadsnät. Här konkurrerar tjänsteleverantörer om att erbjuda invånare och företag bästa möjliga tjänster till lägsta möjliga pris. Att kommunala bredbandsnät erbjuds på öppna och likvärdiga villkor är en styrka.

Ännu en anledning till att kommunala bredbandsnät behövs är att detta handlar om en samhällsbärande infrastruktur. På samma sätt som det behövs vägnät och elnät som täcker hela landet, behövs det också bredbandsnät som ger invånare och företag tillgång till snabba och säkra elektroniska kommunikationer.

En nyckelfråga framöver är att ge likvärdiga förutsättningar för privata och offentligt ägda aktörer på bredbandsmarknaden. SKL har därför länge drivit frågan om undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen. Kommunerna behöver ges möjlighet att bygga öppna, operatörsneutrala bredbandsnät över kommungränserna för att nätens struktur ska kunna bli ändamålsenlig och effektiv. Motsvarande undantag finns för elnäten och fjärrvärmenäten.

I regeringens bredbandsstrategi står det, likt i den överenskommelse som SKL sagt upp, att marknaden i första hand ska stå för bredbandsutbyggnaden. Vi uppmanar regeringen att ändra på detta när en ny strategi nu ska arbetas fram. Kommuner som bygger ut bredbandsnät ska inte behöva bli ifrågasatta. Offentligt ägda bredbandsnät medför många vinster för invånare, företag och samhället i stort.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev