Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Nya arbetssätt kräver annan ersättningsmodell

Publicerad: 16 april 2021, 09:51

Christian Rauer, verksamhetschef på Näsbyparks husläkarmottagning, ensam i väntrummet.

Foto: ERIK SIMANDER

Pandemin har tvingat vården att bli mer digital. Men ersättningsmodellen har ännu inte hängt med.
– När vi ska vara banbrytande och jobba digitalt får vi inte alltid betalt för det, säger Christian Rauer, verksamhetschef på en husläkarmottagning.


Ämnen i artikeln:

Region StockholmDigital vård

När coronaviruset började sprida sig i Sverige var det inte längre hållbart att ha fyllda väntrum på Näsbyparks husläkarmottagning i Täby. Det behövdes tänkas om och tänkas nytt. Svaret blev att jobba mer digitalt.

– Många slutade komma in för fysiska besök, men de blev inte friskare för det. Vi behövde anpassa oss till situationen. Över en natt började vi använda oss mer av den digitala vårdplattform vi hade sedan tidigare, säger Christian Rauer, husläkarmottagningens verksamhetschef. 

Att erbjuda vård både digitalt och fysiskt kallas för att jobba digifysiskt, något som vårdcentralen Capio Ringen i Stockholm började med redan 2018. De har utvecklat ett arbetssätt där vårdtagaren redan som första kontakt kan kommunicera via chatt och få möjlighet att digitalt besvara ett antal frågor om exempelvis sina symptom.

Näsbyparks husläkarmottagning har inte hunnit lika långt, men är på väg åt det håll där den digitala kontakten sker tidigt. För närvarande är det dock bara själva besöken som kan hållas via videomöte.

– Nyttan har varit att vi ökat vår tillgänglighet och patientnöjdhet. Sedan är det viktigt för medarbetarna att det inte påverkar deras arbetsmiljö negativt. Det finns undersökningar gjorda hos andra vårdgivare som visar en tydlig positiv effekt, säger Christian Rauer.

Att alla, oavsett om det gäller personal eller patienter, inte är lika mottagliga för att ändra beteendemönster är dock en utmaning. Men de drar nytta av det nya systemet ändå, menar han. När de patienter som så önskar haft ett första digitalt besök och laddat ned appen som behövs, kan de sedan boka in framtida besök genom den.

– Eftersom vi jobbar digitalt med många patienter frigör vi tid för dem som vill ringa. Samtliga patienter drar även nytta av att vi kan prioritera huruvida det är aktuellt med ett digitalt eller fysiskt besök efter sjukdomsgrad på ett effektivare sätt, säger Christian Rauer.

Ett annat problem är hur ersättningen för den nya typen av patientkontakt ska hanteras. Det har skett förändringar i den modell som för några år sedan nästan uteslutande var kopplad till fysiska besök. Men ersättningsmodellen är ännu inte helt anpassad till det vårdsystem som är på plats nu, enligt Christian Rauer.

– Den stora utmaningen är att när vi ska vara banbrytande och jobba digitalt får vi inte alltid betalt för det. Vi får inga pengar när jag har en chatt med en patient. Jag gör samma arbete som vid ett besök, men bara för att jag inte kopplar in video uteblir ersättningen, säger han.

Region Stockholm uppger att den fasta ersättningen till vårdgivare har höjts för att täcka in chatt med patienter. Det kommer fortsatt endast att vara möten som sker fysiskt eller via video som ger rörlig ersättning. Men regionen håller med om att det är en utmaning för ersättningsmodellen att utvecklas i samma takt som tekniken.

Christian Rauer väntar sig mer förändring framöver.

– Vi vet inte hur vården ser ut om fem eller tio år, säger han. 

Näsbyparks husläkarmottagning är i färd med att ändra sin digitala plattform till ett system som ska ge fler möjligheter för personalen att jobba digitalt. Förändringarna sker snabbt, men kärnverksamheten förblir densamma.

– Det här är bara olika sätt som kompletterar vården vi erbjudit tidigare – fler kontaktvägar att nå patienterna med. Det är här för att stanna, men vi kommer inte att sluta jobba fysiskt för det.

Christian Rauers tips till andra som vill jobba digifysiskt

- Ha en bra dialog med medarbetarna om hur deras arbetssituation kan förbättras. Se även till att ha koll på vad patienterna önskar.

- Var ärliga om vad ni inte är jättebra på. Det går inte att luta sig tillbaka mot att så här har man alltid gjort och så här kommer man alltid göra. 

- Var inte rädd för att utmana systemen.

 

Jan Ahmadi

Reporter

jan.ahmadi@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev