Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Ny dom ger böter för ansiktsigenkänning

Publicerad: 29 juni 2021, 09:27

Skellefteås försök att registrera elevers närvaro med ansiktsigenkänning får inte stöd i kammarrätten heller.

Foto: Sandnes1970/Mostphotos

Skellefteå kommun ska enligt en ny dom betala 200 000 kronor i böter för sitt försök att registrera elevers närvaro med ansiktsigenkänning. Att deltagandet var frivilligt hjälper inte.


Ämnen i artikeln:

IntegritetDomstol

För två och ett halvt år sedan, i december 2018, testade Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå ansiktsigenkänning under tre veckor. Tanken var att automatisera frånvarorapporteringen så att lärarna kunde avlastas denna arbetsuppgift. Det skulle enligt kommunen spara tio minuter per lektion, vilket på ett år blir 17 280 arbetstimmar. 

Eleverna filmades när de gick in i klassrummen och bilderna jämfördes med redan registrerade foton av eleverna. Uppgifterna lagrades i en dator utan internetuppkoppling som förvarades i ett låst skåp. Eleverna och deras vårdnadshavare skulle godkänna metoden och hade möjlighet att avstå, vilket 7 av 29 elever gjorde. 

Att skolan prövade ansiktsigenkänning uppmärksammades av flera medier, något som fick dåvarande Datainspektionen, som numera heter Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), att inleda en tillsyn. 

Datainspektionen kom i augusti 2019 fram till att försöket med ansiktsigenkänning var ett stort intrång i elevernas integritet och krävde kommunen på 200 000 kronor i sanktionsavgift samt delade ut en varning. 

Att de 22 elever som deltog i försöket och deras vårdnadshavare hade gett sitt samtycke kunde enligt Datainspektionen inte utgöra en laglig grund, eftersom eleverna är i beroendeställning till skolan. De skulle kunna känna sig pressade att delta i försöket, för att inte äventyra sina betyg och därmed framtida studier och arbete.

Gymnasienämnden överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som höll med Datainspektionen. Den domen överklagades i sin tur till kammarrätten, som i förra veckan avslog överklagandet. Beslutet om sanktionsavgift står därmed fast. 

Men nämnden har möjlighet att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi kommer att överklaga. Det här är en principiellt viktig fråga, säger Joakim Dahlgren (S), ordförande i gymnasienämnden i Skellefteå. 

LÄS MER: Känsliga uppgifter spreds via kod till biståndsrobot 

Kammarrätten håller med Integritetsskyddsmyndigheten om att ansiktsigenkänning är så ingripande mot den personliga integriteten att metoden är oproportionerlig i förhållande till syftet: – att kontrollera elevernas närvaro.

Gymnasienämnden anser å sin sida att ansiktsigenkänning är en mer tillförlitlig metod än papper och penna när elevernas närvaro ska fastställas. Risken för fel och misstag är mindre. 

Men den fråga som anses så principiellt viktig är om skolelevers samtycke ska kunna vara laglig grund för registrering med hjälp av ansiktsigenkänning eller annan känslig hantering av personuppgifter..

Integritetsskyddsmyndigheten hävdar att skolan ”mycket tydligt har makt över eleverna” och att detta skapar ett alltför ojämlikt förhållande för att ett samtycke kan anses vara helt frivilligt. Myndigheten anser att en offentlig verksamhet i princip inte kan använda samtycke när den behandlar uppgifter om enskilda eftersom ”det offentliga har en maktposition i förhållande till enskilda”.

Gymnasienämnden i Skellefteå invänder mot resonemanget. Nämnden hävdar att det får stora konsekvenser för digitaliseringen av alla välfärdsverksamheter om det inte går att använda frivilliga medgivanden på grund av att den som registreras anses stå i beroendeställning till verksamheten som ansvarar för personuppgifterna. 

LÄS MER: Kräver miljonböter för Skolplattformen 

Så länge den rättsliga processen pågår används inte närvarokontroll genom ansiktsigenkänning i Skellefteås skolor, men gymnasienämndens ordförande Joakim Dahlgren anser att det skulle kunna vara en bra metod.

– Tanken är ju att lärarna ska få mer tid för eleverna.

Cecilia Granestrand

Reporter

cg@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

IntegritetDomstol

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev