Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Marknadens aktörer måste få verka på lika villkor

Det svenska fibernätet är att jämställa vid övrig samhällskritisk infrastruktur som vatten och vägar. Därför måste vi se till samhällets bästa och då är en marknad som präglas av konkurrens enda vägen. Vi efterfrågar därför ett mer pragmatiskt synsätt från IT & Telekomföretagen.

Publicerad: 26 maj 2016, 15:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det svenska fibernätet är att jämställa vid övrig samhällskritisk infrastruktur som vatten och vägar, skriver Mats Berggren och Mikael Ek.


Ämnen i artikeln:

BredbandKonkurrensItBredbandsutbyggnaden

Replik. Bredbands- och digitaliseringsfrågan är hetare än någonsin och under de senaste månaderna har allt fler aktörer anslutit sig till Svenska Stadsnätsföreningens linje om snabbt bredband till alla. Det råder nu en bred samstämmighet både inom politiken och i branschen om att hela landets befolkning ska erbjudas en anslutning till det svenska fibernätet.

Precis som representanterna från arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen skriver i sin debattartikel, publicerad 19 maj, är det konkurrensen mellan privata och offentligt ägda marknadsaktörer som ligger bakom den svenska framgångssagan på bredbandsområdet. Tack vare de kommunala stadsnätens konkurrenstryck mot de privata aktörerna har Sverige i dag bland de lägsta slutkundspriserna i världen.

IT & Telekomföretagen framhåller i texten vikten av konkurrens på lika villkor men missar den viktigaste delen. De kommunägda stadsnäten hämmas i dag av kommunallagen och får inte bygga utanför de egna kommungränserna. En marknadssituation som kan jämföras med energibranschen där undantag redan har beviljats för de kommunägda energibolagen för att främja konkurrensen på en marknad som annars präglas av ett fåtal stora aktörer.

Arbetsgivarorganisationen driver också frågan om att detaljreglera stadsnäten ytterligare så att de, till skillnad från de privata aktörerna, endast får verka som infrastrukturägare. Detta gör de trots att de vet att en sådan reglering skulle göra det svårt för stora delar av landets stadsnät att fortsätta bredbandsutbyggnaden.

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. För att nå dit måste alla marknadens aktörer ges möjlighet att verka på lika villkor.

Att ha tillgång till en snabb uppkoppling är för många en förutsättning för att studera, arbeta, ta del av samhällsinformation och kulturliv. Inget tyder på att denna utveckling kommer avta. Just därför är det viktigt att vi skapar de rätta möjligheterna för att konsumenterna också i framtiden ska ha tillgång till låga slutkundspriser.

Vi vet att detta enbart kan åstadkommas av en marknad där det råder sund konkurrens mellan privata och offentligt ägda aktörer. Att sätta käppar i hjulet för den svenska bredbandsmodellen, som hyllas runt om i världen, riskerar att få stora konsekvenser.

Det svenska fibernätet är att jämställa vid övrig samhällskritisk infrastruktur som vatten och vägar. Därför måste vi se till samhällets bästa och då är en marknad som präglas av konkurrens enda vägen.

Vi förstår att IT & Telekomföretagen har krav på sig att värna sina stora medlemmar men efterfrågar ändå ett mer pragmatiskt synsätt i bredbandsfrågan.

Mats Berggren, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev