Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Kommuners information måste vara tillgänglig

Öppna data behöver bli mer tillgängligt. Det är oroväckande när medborgare inte kan förstå var ett ärende befinner sig i bygglovsprocessen, vilka skolor som passar familjens behov eller hur skattepengar fördelas och prioriteras.

Publicerad: 28 september 2015, 12:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sveriges offentliga sektor ligger numera efter Sydkorea och Förenade Arabemiraten i World Economic Forums Global Information Technology Report.


Ämnen i artikeln:

ItKommuner

Många av Sveriges kommuner har ingen plan eller ett strategiskt tänk avseende öppna data. Resultatet blir att kommuninvånare har svårt att hitta, förstå och analysera viktig information om offentliga tjänster som påverkar deras vardag.

Det är svårt att jämföra information, som exempelvis skolranking och olika former av ansökningsprocesser, när det presenteras i excelfiler. Precis som när informationsmaterial görs tillgängligt på lättläst svenska bör kommunerna tänka till när det kommer till publiceringen av öppna data, så att alla i Sverige förstår sin kommuninformation.

Vårt informationssamhälle har i grunden förändrat hur vi interagerar som människor. Det är rimligt att begära att medborgare ska ha rätt till samma information, oavsett landsbygd eller storstad. När vi på Qlik undersökte hur närmare 10 procent av Sveriges kommuner, stora som små, visade det sig att kommunerna saknar kunskap i hur de ska arbeta för att visualisera sin öppna data och att de inte vet vilken data som ska prioriteras och varför.

Självklart är det en oerhört tuff resursfråga för en mindre kommun som exempelvis Ydre att avsätta resurser för att få medborgarna att förstå data. Samtidigt så riskerar dessa kommuner att halka efter i utvecklingen och bli mindre attraktiva för befintliga och nya kommuninvånare. Att använda sig av öppna data på rätt sätt kan även göra att kommuner blir effektivare och sparar resurser.

Kommunerna behöver ta ett krafttag för att undvika stora kunskapsklyftor i samhället och mellan olika kommuner. Utan en nationell styrning kommer inte Sveriges medborgare ha möjlighet att bli bäst att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, vilket är Sveriges IT-politiska mål.

Kommunerna behöver bättre nationellt stöd för att förstå hur de ska arbeta med öppna data och öka transparensen gentemot medborgarna. Öppna data behöver bli tillgängligt på samma sätt i alla kommuner så att medborgarna begriper och förstår den, oavsett ålder, ursprung och utbildning.

Som Nordenchef på ett IT-företag så är jag förvånad över det stora glapp som råder mellan arbets- och privatliv. På jobbet behöver jag fatta hundratals beslut varje dag och då är tillgången till lättbegripligt och riktigt beslutsunderlag en självklarhet och helt avgörande.

Samtidigt upplever jag att det krävs mycket mer av privatpersoner. Många gånger är informationen som publiceras hos kommuner väldigt svår att förstå och klurig att analysera, om den ens publiceras. Det är oroväckande när medborgare inte förstår eller får en överblick över var ens ärende befinner sig i bygglovsprocessen, vilka skolor som passar en familjs behov eller hur mycket av våra skattepengar som prioriteras till vad, just där vi bor.

Tyvärr bekräftas bilden även i World Economic Forums Global Information Technology Report. Sveriges offentliga sektor har halkat ned till tjugonde plats i det digitala användarindexet för offentlig sektor. Sverige ligger långt efter Sydkorea och Förenade Arabemiraten. Ska vi, Sveriges kommuner och medborgare behöva acceptera detta?

Sverige offentliga sektor behöver ett bättre digitalt ledarskap och en gemensam strategi för att undvika att Sverige halkar efter i den digitala utvecklingen och ges möjlighet att nå målet med IT-politiken, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Johan Salenstedt, Nordenchef på Qlik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News