Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

”Kommunerna måste bli starkare på webben”

Kommunerna måste bli starkare på webben för att inte riskera att tappa den viktiga direktkontakten med medborgarna. I dag väljer många bort den egna kommunens sökkanaler till förmån för Google.

Publicerad: 14 augusti 2015, 06:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att hamna utanför medborgarnas digitala landskap kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

ItKommuner

Vid sökning efter offentlig information på webbplatserna finns det endast sökträffar på varannan av de vanligaste frågorna. Det visar undersökningar som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför årligen.

I en nyligen genomförd undersökning från IT-företaget Evry visade det sig också 91 procent av personer i åldrarna 18-29 år väljer bort den egna kommunens sökkanaler till förmån för Google.

Kommunerna måste därför bli starkare på webben för att inte riskera tappa den viktiga direktkontakten med medborgarna. När Evry i slutet av 2014 gjorde en undersökning för att se till hur digitalisering av offentlig sektor yttrar sig bland svenskarna var ett resultat mer talande än andra; endast 6 procent av de tillfrågade i åldrarna 18-29 år söker efter svar på frågor som rör offentlig verksamhet på den egna kommunens webbplats.

Vilken information som därefter inhämtas och som når ut till medborgarna blir svår att uppskatta. En rimlig slutsats varför kommuners webbplatser inte prioriteras, är att de inte är synkande med det snabbt föränderliga digitala landskapet eller har förståelse för medborgares sökbeteenden och digitala vanor.

SKL skriver i sin årliga rapport Information till alla? (Lars Strid, SKL & Johan Gjersvold, RKA, oktober 2014) att ett framtida samhälle med leverans av välfärdstjänster förutsätter en ökad delaktighet från medborgarna i utformning, påverkan och beslut.

Deltagandet förutsätter lättillgänglig information om vad som finns och pågår i den politiska sfären för kommuner och landsting såväl som inom tjänstesektorn. För att kunna göra medborgarna delaktiga och medskapande blir bra informationsarbete nyckeln och kan, enligt SKL, ses som en förutsättning för delaktighet och därmed också bli en demokratifråga.

I dag är det digitala landskapet en naturlig del av vår vardag. Att använda webbplatser och appar för att hitta information om tjänster, produkter och praktikaliteter går på rutin. Synlighet är A och O, såväl som att förstå och anpassa webbplatser och den digitala kommunikationen efter beteenden som förändras i en allt snabbare takt.

SKL skriver också att informationsarbete och en aktiv dialog med medborgare har fått en allt större betydelse inom offentlig sektor. Rapporten som tagits fram årligen sedan 2009 ligger till grund för mycket av det förbättringsarbete som landets kommuner gjort på området och utvecklingen är positiv. Dock är utvecklingen långt ifrån önskvärd sett till hur digitalt informationsarbete och sökbeteenden utvecklas i övrigt.

Webbplatser ses också i allt större utsträckning som en verksamhets ansikte utåt och där är offentliga verksamheter inte något undantag. Allt mer image- och profilarbete görs utifrån webbplatser, där bristfällig information i digitala kanaler och knapphändiga hemsidor leder till en negativ bild av vad kommuner och landsting kan erbjuda sina medborgare.

I dag brister kommuners digitala informationsinsatser i att skapa de förutsättningar som krävs för medborgares möjlighet till medskapande och delaktighet. Detta då många av landets kommuner varken lyckas attrahera till webbsökningar i de egna kanalerna eller att leverera adekvata sökträffar på de frågor som söks efter på webbplatsen.

Konsekvenserna av att hamna utanför medborgarnas digitala landskap kan få mycket allvarliga konsekvenser som att de känner sig exkluderade från offentlig verksamhet, vilket i sin tur riskerar undergräva den demokratiska delaktigheten.

Det finns dock många sätt för kommunerna att närma sig sina medborgare i digitala kanaler och upprätta produktiva och medskapande dialoger. Att utveckla sitt informationsarbete behöver inte heller enorma resurser.

Utifrån de undersökningar Evry gjort på området tillsammans med SKL:s rapporter är det tydligt att ett nytänk i synen på digital kommunikation är ett måste. Ett sätt skulle kunna vara att låna idéer från andra digitala verksamhetsområden.

Ett steg i rätt riktning för landets kommuner att närma sig medborgare på webben är att just utveckla och implementera idéer och arbetssätt på det digitala området från hur digital kommunikation effektivt används av företag och verksamheter inom privat sektor.

På så sätt kan goda relationer etableras och förtroenden upprätthållas. Genom att betrakta medborgaren som en kund vars digitala intressen måste förvaltas och tillgodoses minskar offentlig verksamhet risken att förlora medborgarnas förtroende.

Niclas Ekblad, Sverigechef på IT-företaget Evry

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News