Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

”Hämmande om kommuner gynnar egna stadsnäten”

Den svenska modellen bygger på att privata företag, på kommersiell grund, tagit ett stort ansvar för utbyggnaden av digital infrastruktur. Även lokala stadsnät spelar en stor roll. Men det är hämmande för konkurrensen och i förlängningen för samverkan om kommunerna gynnar sina egna stadsnät framför privata alternativ.

Publicerad: 3 juni 2015, 11:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i världen fram till år 2025.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BredbandKonkurrensItInfrastrukturinvesteringarInternetBredbandsklyftan

Diskussionens vågor går höga om digitaliseringen, bland annat här i Dagens Samhälle. Det är en bra och viktig diskussion. Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen fram till år 2025 och kommer i grunden att påverka allt från näringsliv till vård och omsorg, utbildning, miljö och demokrati. Sverige har med internationella mått en bra bredbandsinfrastruktur och en stor andel av befolkningen använder olika digitala tjänster. Vi har dessutom höga mål för tillgången till bredband.

Fibermarknaden består i dag av en lång rad aktörer som gör stora satsningar. Telia kommer att investera nio miljarder kronor i fiber mellan 2015 och 2018. Bara under 2015 kommer vi installera fiber i över 50 000 villor. Det innebär fem villor i timmen, 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Lägg till fiber till tiotusentals lägenheter och företag.

Men vi är inte ensamma. Den svenska modellen bygger på att privata företag, på kommersiell grund, tagit ett stort ansvar för utbyggnaden av digital infrastruktur. Även lokala stadsnät har spelat och spelar fortsatt en stor roll. Dessutom kännetecknas fiberutbyggnaden av ett ideellt engagemang där eldsjälar i byalag och fiberföreningar engagerar sig för sin hembygd och lägger ner tid och pengar för att de själva och grannarna ska kunna dra nytta av digitaliseringen genom fiber. Denna breda flora av aktörer är viktig. Ingen klarar utmaningen på egen hand.

Modellen har tjänat Sverige väl och är en stor anledning till att vi är ett föregångsland när det kommer till digitalisering. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att olika typer av offentligt stöd spelat roll för den fiberfeber som nu sveper genom landet. Exakt hur stort det offentliga åtagandet ska vara kan självklart diskuteras, men det är rimligt att det offentliga även framöver spelar en roll där det inte är kommersiellt möjligt för privata aktörer att stå för hela investeringen.

Ingen modell är dock så bra att den inte går att förbättra. Grunden är en kombination av samverkan och konkurrens. För att båda dessa delar ska fungera och bli mer effektiv behövs förändringar.

Det är hämmande för konkurrensen och i förlängningen för samverkan om kommunerna gynnar sina egna stadsnät framför privata alternativ. Detta gäller bland annat villkor kring grävtillstånd, kostnader för återställning etcetera. Eller att det råder sammanblandning mellan stadsnätets ekonomi och den kommunala ekonomin, det vill säga att stadsnätet inte är en separat verksamhet som tydligt särredovisas.

Det är också viktigt att kommunala verksamheter, i kommuner med stadsnät som agerar på aktiv nivå i värdekedjan, konkurrensutsätter det kommunala stadsnätets tjänster via upphandlingar där privata alternativ kan delta på lika villkor. På den andra delen av infrastrukturutbyggnaden, den mobila, är det ett problem att alltfler kommuner sätter upp oskäliga avtalsvillkor i samband med placering av mobilmaster. Detta gäller bland annat pris och besittningsskydd. Jag är övertygad om att många av dessa problem skulle lösas om kommuner och dess verksamheter öppet redovisade villkor för byggande, avtalsvillkor, upphandlingar med mera.

Investeringar, samverkan och en fungerande konkurrens krävs för att Sverige ska behålla och förbättra sin position som digitalt föregångsland. Telia är en långsiktig och stabil aktör som är beredd att medverka i alla dessa tre delar. Vi investerar mer än någon annan enskild aktör, vi samverkar med en lång rad kommuner och vi välkomnar konkurrens på lika villkor. Bara så kan det nya digitala Sverige vara framgångsrikt och konkurrenskraftigt under lång tid framöver.

Anders Tillander, chef Telia Operator

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev