Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

EU:s dataskyddsförordning – ett hot mot civilsamhället

Om drygt ett år träder EU:s dataskyddsförordning i kraft och den svenska byråkratin arbetar med att anpassa svensk lagstiftning till denna. Men i utredningen hur den kommer att påverka svensk lagstiftning har en viktig del glömts bort – civilsamhället.

Publicerad: 4 april 2017, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ideella sektornEUCivilsamhälletUtbildning

Vi vill med denna artikel uppmärksamma riksdagen på det hot EUs dataskyddsförordning är mot den Svenska demokratin och civilsamhället. Innan vi fortsätter vill vi vara tydliga med att vi i princip är positiva till förordningen och den stämmer väl överens med PUL (personuppgiftslagen), som vi levt med under nästan två decennier.

Det finns dock ett antal problem med EUs dataskyddsförordning och några ska vi belysa här. För det första är de straffbelopp för de som inte följer förordningen stora. Dessa belopp är rimliga när det gäller stora multinationella företag som kan anställa dataskyddsombud. Men för den lilla föreningen som arbetar med ideella krafter är förordningen ytterligare en pålaga som försvårar rekryteringen av ideella krafter. Dessutom ska alla incidenter rapporteras till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) inom 72 timmar, något som är omöjligt för det större flertalet av Sveriges 220 000 ideella föreningar.

Vi drivs av en övertygelse om att den energi vi lägger ned i de ideella föreningarna, de må vara friluftsorganisationer, idrottsorganisationer, kulturföreningar, politiska organisationer eller andra, gör vi av intresse och inte för ekonomisk vinning. Den energi och kraft som civilsamhället ger är grunden för en bra fungerande demokrati. 

Läs även: Vi måste lära oss leva med it-säkerhetsrisker

Civilsamhället ska också kunna granska makten, såväl den politiska som den ekonomiska makten. Ibland skapar detta konflikter och vi är oroliga att EUs dataskyddsförordning kan ge motståndare ett verktyg att skada enskilda organisationer som är ”obekväma”. Det ska inte heller stickas under stol med att det ibland finns konflikter inom den ideella sektorn. En individ som blir utesluten eller vars intresse inte vinner gehör i föreningen kan komma att försöka skada organisationen med alla till buds stående medel, även EUs dataskyddsförordning.

En EU-förordning är inte förhandlingsbar, den ska implementeras i svensk lag, men det finns vissa möjligheter till justeringar. Vi skulle till exempel vilja se att ideella föreningar inte kan ådömas samma ekonomiska straff som kommersiella företag. Det skulle innebära att intresset för att använda EUs dataskyddsförordning som verktyg för att skada civilsamhället avsevärt skulle minska.

På en skriftlig fråga i riksdagen till justitieminister Morgan Johansson vad ministern kan ”tänka sig att vidta för åtgärder för att säkerställa att civilsamhället i möjligaste mån inte drabbas negativt av EU:s dataskyddsförordning”, blev svaret att man hänvisar till Datainspektionen som kommer vara tillsynsmyndighet. Vi tror dock att det också behövs en politisk vilja för att Datainspektionen ska ta hänsyn till civilsamhället.

Ytterligare problem som dykt upp är utbildning av dataskyddsombud. De utbildningar som erbjuds idag är både dyra och komplicerade och inte anpassade för de 220 000 ideella föreningar som ska hantera frågan. Det behövs anpassade utbildningar för civilsamhället om vi förväntar oss att civilsamhället ska kunna uppfylla EUs dataskyddsförordning.

Vi anser därför att regeringen bör ge någon av de utredningar som nu arbetar med dataskyddsförordningen ett tilläggsdirektiv att se över bötesbeloppet vid försummelser av EUs dataskyddsförordning för ideella allmännyttiga föreningar. Behövs det överhuvudtaget ett monetärt bötesbelopp för civilsamhället?

Vidare bör berörd myndighet ges i uppdrag att skapa utbildningar som är väl anpassade för ideella allmännyttiga föreningar för utbildning av dataskyddsombud. Det kan med fördel ske i samverkan med studieförbunden.

Per Lodenius, riksdagsledamot (C)

Lars Tysklind, riksdagsledamot (L)

Per Klingbjer, ordförande Svenskt Friluftsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev