Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Bredbandsmål skapar digitaliseringsklyfta

Snabbt, fast installerat bredband till hushåll och företag är grunden för den digitala ekonomin och en förutsättning för inkluderade medborgare. Men nationella bredbandsmålen i Sverige ger en för låg miniminivå – 30 Mbit/s – och kan lämna över en halv miljon människor i digitaliseringens skugga till 2020.

Publicerad: 26 september 2018, 08:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Släpp kravet på fast bredband - satsa på trådlöst så blir det både snabbare och billigare. Enligt skribenterna.

Foto: Elena Elisseeva, Mostphotos, skribenterna


Ämnen i artikeln:

Bredband

Ny teknik behövs för att nå återstående platser där fast bredband ännu inte byggts ut. Nu upphandlas trådlös teknik för att stötta bredbandsutbyggnaden på stora landområden i norra Sverige. Det är dags för fler regioner att ta efter.

Det nationella bredbandsmålet är viktigt och ambitiöst. PTS beräknade dock 2017 att över 5 procent av hushållen, över en halv miljon människor, inte kan få tillgång till minst 100 Mbit/s till 2020. Byggtakten är för låg och den svåraste och dyraste utbyggnaden återstår. Bredbandsmålets miniminivå - 30 Mbit/s – duger inte heller för en nödvändig digitalisering. Risken finns för en bredbands- och digitaliseringsklyfta.

Ännu viktigare, än att stirra sig blind på teknisk maxhastighet eller en teknik som kräver stora externa bidrag från skattepengar i slutändan, är att öka hastigheten i själva utbyggnaden, så fler kan få en uppkoppling med minst 100 Mbit/s per sekund.

Trådlösa system används mer och mer till att förlänga fibernät till platser som inte varit lönsamma via fiber samt för att öka stabiliteten vid avgrävning av fiberkablar. Låt oss slå vakt om de goda delarna i bredbandsmålen men också snarast påbörja utbyggnad via trådlös teknik som komplement. Nyckelaktörer måste ta till sig kunskap om hur trådlös utbyggnad underlättas genom till exempel  inventering av master, kommunala master och upphandling av nya tekniklösningar.

Ett bra exempel är kartläggningen som gjordes i två län – Norrbotten och Västerbotten – av kvarstående bredbandsutbyggnad. Den visade att dessa områden är dyrare på grund av demografi, topografi och avstånd om man enbart skulle förlägga fiber. Därför tog IT-Norrbotten och bolaget AC-Net ett samlat grepp och upphandlade ett ramavtal på etablering samt drift‐ och underhållstjänster av trådlös bredbandsinfrastruktur för 27 kommuner i båda länen.

Sammanfattningsvis är det hög tid att satsa på alternativ teknik som ger likvärdig effekt för betydligt lägre kostnad. Vi bör inte acceptera en lägre anslutningshastighet än minst 100 Mbit/s– bredbandsmålet bör justeras på den punkten av kommande regering. Fler regioner bör följa IT Norrbottens exempel. Låt befintliga pengar räcka längre med trådlös teknik – både över tid och till fler platser – så kan vi närma oss bredbandsmålen med full fart igen!

Fakta

IT Norrbottens huvuduppgift är att förvalta, utveckla och tillhandahålla länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Bolaget ägs av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten och representerar en yta av nästan en tredjedel av Sveriges storlek.

Föreningen Trådlös Bredbandsinfrastruktur (FTBI) representerar ledande svenska och internationella aktörer inom trådlös teknik, master och radiolänk.

Tony Blomqvist, vd, IT Norrbotten

Jan Backman, ordförande, Föreningen Trådlös Bredbandsinfrastruktur, FTBI

Tony Pettersson, talesperson, Föreningen Trådlös Bredbandsinfrastruktur, FTBI

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bredband

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev