lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Bredband till alla kräver ny digital agenda

Alla kommuner behöver en digital agenda för att säkerställa sin digitala infrastruktur. Det är inte tillräckligt att enskilda affärsintressen bygger bredbandsnät. Samhället, regioner och kommuner måste också agera. Det är en fråga om demokrati.

Publicerad: 16 maj 2016, 12:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är inte tillräckligt att enskilda affärsintressen bygger bredbandsnät. Samhället, regioner och kommuner måste också agera. \


Ämnen i artikeln:

BredbandsutbyggnadBredbandsutbyggnadenKommunerBredbandIt

Kommunikation har alltid var den viktigaste drivkraften för samhället. I dag är kommunikationen digital och infrastrukturen kallas bredband. Att samhället digitaliseras är väl inte någon överraskning för någon. Men tyvärr saknas en utbyggd digital infrastruktur som gör alla kan vara en del av det digitala samhället.

När bredband blev ett begrepp skapades först en digital agenda på EU-nivå, senare även en svensk digital agenda. Det grundläggande i den svenska digitala agendan var att utbyggnaden av bredband i första hand skulle ske av marknaden, vilket tolkades som telekomoperatörerna.

Avsikten var att bredbandsutbygganden, hur viktig den än är, inte skulle ske med skattemedel.

Om det var för att minska trycket på samhällsstödet, eller om det var framgångsrik lobbying från telekomoperatörerna är väl oklart i dag. Men en sak är klar; bredband handlar inte om telekomtjänster, utan är en infrastruktur för det digitala samhället. Kan vi då tillåta att affärsintressen får monopol på denna infrastruktur?

Kommunägda bredbandsnät/stadsnät erbjuder idag infrastruktur till operatörer och tjänsteleverantörer, och konkurrerar inte med marknaden, utan erbjuder marknaden tillgång till en infrastruktur på oberoende grunder

Det digitala samhället utvecklas snabbt och digitaliseringen får allt större betydelse för offentlig verksamhet, företag och inte minst för enskilda invånare.

OECD publicerade nyligen en rapport där det fastslogs att bredband har en viktig betydelse för ekonomisk tillväxt genom att skapa fler företag, effektivare offentlig förvaltning samt har en positiv inverkan på miljön.

Det svenska exemplet med kommunägda öppna bredbandsnät anges som en av orsakerna till att Sverige är ledande när det gäller tillgången till bredband och starkt överträffar länder som domineras av monopolistiska telekomnät.

Men även om cirka 60 procent av Sveriges invånare i dag har möjlighet till bredband med hög kapacitet, så saknar samtidigt 40 procent av befolkningen denna möjlighet och riskerar att ställas utanför det digitala samhället.

Fler och fler samhällstjänster, exempelvis hemtänst sker i dag digitalt via bredband och tidningar ersättas med videobaserade nyhetskanaler. Saknar du bredband så saknar du också möjlighet att ta del av dessa digitala funktioner.  Den digitala diskrimineringen är nära.

För att säkerställa att alla medborgare kan ta del av det digitala samhället, måste alla ha möjlighet till bredband med höghastighet. Det är en fråga om demokrati.

Vi behöver en ny digital agenda, med målet att alla medborgare ska kunna få bredband med god kapacitet, inte 30 procent som i den europeiska digitala agenda, inte heller de 90 procent som den svenska digitala agendan anger är tillräckligt.

Naturligtvis måste alla, 100 procent, ha tillgång till det digitala samhället.

Alla kommuner behöver en digital agenda för att säkerställa sin digitala infrastruktur. Det är inte tillräckligt att enskilda affärsintressen bygger bredbandsnät.  Samhället, regioner och kommuner måste också agera.

Sveriges bredbandsframgångar bygger på det kommunala engagemanget, men fortfarande saknar ganska många kommuner utbyggda bredbandsnät.

Forskningsinstitutet Acreo, Swedish ICT, har i flera rapporter visat på den samhällsekonomiska nyttan av bredband. Det är en viktig och nödvändig satsning för kommunerna att bygga ut den digitala infrastrukturen till alla medborgare.

LÄS MER: Utan marknaden når vi inte bredbandsmålet. 

Crister Mattsson, senior advisor forskningsinstitutet Acreo

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev