Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Vi har gett makten över äldreomsorgen till de äldre

I Nacka är över 90 procent av brukarna inom äldreomsorgen nöjda. Dit har vi nått genom att lägga makten i händerna på de äldre och arbeta med kvalitetskontroll istället för att jaga efter lägsta pris i upphandlingarna.

Publicerad: 5 december 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kvalitet

I Nacka kommun råder valfrihet inom äldreomsorgen och kommunens brukare väljer själva anordnare. På så vis flyttas makten från kommunen och utförarna till brukarna. Anordnare kan fritt etablera sig, förutsatt att de uppfyller våra krav. Kommunen sysslar därför inte med lägsta prisupphandlingar, istället arbetar vi med auktorisering, kvalitetskontroll och uppföljning. Resultatet är att över 90 procent av brukarna är nöjda.

I Nacka har vi lyckats införa valfrihet inom äldreomsorgen. Istället för att konkurrensutsätta äldreomsorgen genom upphandling har vi valt att införa kundval där brukaren själv väljer boende. Efter att kommunen fattat ett biståndsbeslut så får brukaren en check som motsvarar brukarens vårdbehov och används för att välja ett boende. Makten flyttas därmed till brukaren.

Checkbeloppet varierar beroende på vårdbehovet och det finns fem olika nivåer. Kommunen sätter ett pris utifrån vad brukarens behov kostar. Vi väljer alltså inte utförare utifrån lägsta pris. Skulle en brukares vårdbehov öka finns det möjlighet för den enskildes boende att ta ett initiativ till en omprövning av vårdcheckens storlek. Utföraren kan då kompenseras vid behov och lider ingen ekonomisk nackdel av det ökade vårdbehovet.

Systemet med kundval skapar valfrihet för brukarna. I dag finns det 14 olika boenden med totalt cirka 600 plaster. Brukaren väljer själv eller tillsammans med anhöriga sitt boende. De allra flesta får dessutom plats på sitt förstahandsval. Det är ovanligt att brukaren inte vill välja själv men om man inte kan eller vill välja själv så kan kommunen hjälpa till. Skulle man inte vara nöjd med sitt boende finns möjligheten, inom ramen för kundval, att byta boende. Även om möjligheten finns är byte av boende mycket ovanligt i Nacka. I de fall det händer handlar det nästan alltid om brukare som inte fått sitt förstahandsval.

Brukarna i Nacka är generellt sett mycket nöjda. Enligt de undersökningar som vi kontinuerligt genomför är brukarna nöjda både med kommunen, som sköter biståndsbedömningen, och med utförarna. När man jämför Nacka med andra kommuner brukar vi stå oss väldigt väl. Över 90 procent av brukarna på samtliga boenden i kommunen anger att de är nöjda. Nio av tio brukare får sitt förstahandsval och därför kan vi säga att vi har valfrihet.

I Nacka kan utförare etablera sig fritt om de uppfyller kommunens krav, men kommunen garanterar inga brukare. Utförarna konkurrerar med varandra om brukarna, vilket sätter brukaren i fokus. Genom kundval överförs alltså makten från kommun och utförare till brukarna.

Kommunens viktigaste uppgift i ett kundvalssystem blir att säkra kvaliteten. På Socialtjänsten i Nacka som ansvarar för äldreomsorgen arbetar mellan 10-15 personer med kundvalet. De har huvudsakligen två uppdrag. Ett, att följa upp kvaliteten på nuvarande boenden och två, auktorisera nya utförare. Systemet med kundval för äldreboende har funnits i snart 10 år och eftersom brukarna är i fokus och har makten så går det inte att fuska med kvaliteten utan att det upptäcks. Vi arbetar aktivt med att få in svar på de enkäter vi genomför kontinuerligt. Både brukare och anhöriga är också alltid välkomna att höra av sig direkt till kommunen.

Det finns i dag i Nacka en bred politisk uppslutning bakom systemet med kundval. Så har det inte alltid varit, till en början var det bara den moderatledda majoriteten som stödde idén. Men i dag är det inget parti, Vänsterpartiet undantaget, som vill avskaffa kundvalsmodellen. Med andra ord har vårt kundvalssystem visat sig fungerar väldigt bra i verkligheten.

Eva Öhbom-Ekdahl, Kommunalråd (M) Nacka

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News