fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Var tredje som jobbar i äldreomsorgen vill sluta

Modellen vi valt för äldreomsorg ska vi vara rädda om. Men vi står inför stora utmaningar, och det är därför brådskande att förbättra arbetsvillkoren för personalen och deras chefer, så att det vill stanna kvar och ta hand om våra äldsta. Det skriver förbunden Kommunal och Vision i ett gemensamt inlägg.

Publicerad: 1 mars 2018, 04:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En ny medlemsrapport från Kommunal stärker bilden av att många välfärdsarbetare i äldreomsorgen upplever att kraven i arbetet är för höga i förhållande till resurserna.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

OmsorgKommunalArbetsmiljö

I nästan alla länder i världen vilar ansvaret för att vårda gamla och sjuka på släktingar och närstående. Det är en modell som inte gynnar någon, varken anhöriga eller omsorgstagare. I stället har vi med gemensamma lösningar lyckats skapa ett system som skapar frihet för individen och ger anhöriga möjligheter till ett aktivt yrkesliv.

Modellen vi valt är ett system vi ska vara rädda om. I skrivande stund står välfärden inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, stora pensionsavgångar och för små utbildningsvolymer gör nya perspektiv och prioriteringar nödvändiga.

Frågar vi medlemmarna i våra respektive förbund är det tydligt vad som efterfrågas. Fler kollegor med rätt kompetens, möjligheter till återhämtning, stöd i sin yrkesroll och bra och närvarande chefer med rätt förutsättningar är återkommande svar på vad som skulle kunna förbättra arbetsmiljön för medarbetare och chefer och få fler att vilja stanna i yrket. Men just på dessa viktiga punkter ser vi stora brister.

En ny medlemsrapport från Kommunal stärker bilden att många välfärdsarbetare i äldreomsorgen upplever att kraven i arbetet är för höga i förhållande till resurserna; närmare 80 procent upplever psykisk ansträngning och jäkt i arbetet. Obalansen mellan krav och resurser bidrar till att nästan en tredjedel vill lämna yrket på sikt. Andelen som vill lämna yrket om tre år har dessutom ökat jämfört med tidigare år. Mer än hälften av de som vill lämna yrket anger att de saknar möjlighet att påverka arbetsbelastningen och att utvecklas i sin yrkesroll. En mycket stor andel känner att de inte värderas utifrån prestation och många saknar tid för återhämtning.

Bland Visions chefsmedlemmar anser nio av tio chefer att ett rimligt antal medarbetare är den viktigaste faktorn för att kunna vara en närvarande chef. I dag är det inte ovanligt att chefer har personalansvar för upp till 60 medarbetare. Det gör det svårt att både se och kunna bekräfta sina medarbetare. Forskning visar att socialt stöd från chefer möjliggör större trivsel och ökar medarbetarnas vilja att stanna kvar på sin arbetsplats. Närvarande och proaktiva chefer spelar en central roll både för enskilda medarbetares välmående och utveckling och för att de äldre ska trivas och må bra

Äldreomsorgens utmaningar går inte att skjuta på framtiden. Vi efterlyser välfungerande verksamheter där personalen har tid för att möta omsorgstagarnas individuella behov. Personalen måste ges förutsättningar att tillämpa sin kunskap och sina erfarenheter. Då krävs tid för återhämtning, möjlighet till utveckling i sin yrkesroll och nära till chefer att vid behov vända sig till. Chefer ska i sin tur ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare. Dessa faktorer har betydelse för arbetsglädjen och för viljan att stanna i yrket, men också för att få fler att välja att arbeta i äldreomsorgen.

Kommunal och Vision anser att det är brådskande att förbättra arbetsmiljön och villkoren för anställda och deras chefer i äldreomsorgen. Vi kräver att politiker på alla nivåer inser allvaret i situationen. Nya krafttag behövs här och nu för en stabilare och tryggare äldreomsorg.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Veronica Magnusson, ordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

OmsorgKommunalArbetsmiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev