onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

V: ”Stockholm ska inte ha hemlösa äldre”

Att andelen äldre invånare i Stockholm ökar kraftigt kommande år innebär stora politiska utmaningar som kräver långsiktiga lösningar. Vi uppmanar den nya majoriteten i Stockholm att fortsätta arbetet för att stärka äldreomsorgen som den tidigare rödgrönrosa majoriteten påbörjat, exempelvis arbetet mot hemlöshet hos äldre.

Publicerad: 7 november 2018, 13:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är avgörande att den nya majoriteten i Stockholms stad fortsätter att bygga ut äldreomsorgen, skriver V-debattörerna.


Ämnen i artikeln:

StockholmVänsterpartiet

När Vänsterpartiet tog över ansvaret för äldreomsorgen i Stockholms stad för fyra år sedan var den eftersatt och det fanns ingen plan för hur staden skulle möta behoven från den växande gruppen äldre. För att få bukt med de tilltagande problemen inom äldreomsorgen genomförde den rödgrönrosa majoriteten ett antal reformer som vi hoppas att den nya majoriteten i Stockholm kommer att fortsätta utveckla.

1. Vi beslutade att bygga 10 000 bostäder för äldre fram till 2040 eftersom vi såg att behovet av boenden anpassade för äldre var stort. Ungefär hälften av de nya bostäderna kommer att bli vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder och den andra hälften ska bli hyreslägenheter som är anpassade för äldre i vanliga hus. I och med att andelen äldre kommer öka såpass mycket är det helt avgörande för Stockholms framtid att den nya majoriteten fortsätter den här utbyggnaden.

2. Vi har satt igång ett stort utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Under den senaste mandatperioden höjde vi kvalitetskraven avsevärt och införde dessutom det som kallas för ramtid, vilket innebär att den äldre ska få mer inflytande över sin äldreomsorg och personalen ska ha större möjligheter att använda sitt yrkeskunnande. Utöver att bibehålla de kvalitetskrav vi ställt är vår starka förhoppning att den nya majoriteten också är beredd att fortsätta utvecklingen av ramtid och lämna den minutstyrda ersättningen. Omsorg av äldre kan inte mätas i minuter och kronor, och Vänsterpartiet är öppna för en blocköverskridande överenskommelse i frågan.

3. Vi har anställt team för tryggt mottagande som tar emot äldre i sina hem när de skrivs ut från sjukhus. Det har vi gjort för att säkerställa att äldre ska få den hjälp de behöver. Teamen har idag ett nära samarbete med vården och besöker den äldre redan på sjukhuset eller korttidsboendet innan hemgången. Teamen är väldigt uppskattade av de äldre och gör ett helt avgörande arbete för att förhindra återinskrivningar på sjukhus. Vi menar att team för tryggt mottagande under den kommande mandatperioden bör införas i hela Stockholms stad.

4. Vi har inlett ett arbete mot hemlöshet bland äldre. När vi tog över förde staden inte ens räkning över hur många äldre hemlösa som finns i Stockholm. Nu är antalet kartlagt och det finns bland annat ett nytt stödboende på Södermalm, drogfria akutplatser, öronmärkta seniorbostäder och beslut om nyproduktion av bostäder för äldre med låga inkomster. Den nya majoriteten måste fortsätta med de insatser som vi beslutat om. Stockholm ska inte ha äldre hemlösa, det är vi säkerligen överens om.

5. Vi såg till att Stockholms stad under förra mandatperioden blev medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Medlemskapet innebär bland annat att staden ska arbeta för att äldre ska kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Vi har dessutom sett till att ett äldreperspektiv finns med i all stadsplanering och nybyggnation i staden. Den nya majoriteten måste fortsätta leva upp till de åtaganden som vi gjort. Hela stadens planering behöver genomsyras av ett äldreperspektiv, inte bara äldreomsorgen.

Sammantaget har vi genomfört de här reformerna för att förbättra äldreomsorgen och för att stärka de äldres rätt till sin egen stad. Vi vill nu uppmana den nya majoriteten i Stockholm att fullfölja arbetet. Bara genom långsiktigt arbete för ökad kvalitet kan vi skapa den värdiga äldreomsorg som de äldre har rätt till.

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V) Stockholm

Torun Boucher, vice ordförande (V) äldrenämnden Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StockholmVänsterpartiet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev