Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Utvecklingsarbetet inom socialtjänsten förbättras

När jag tillträdde som ansvarig minister slogs jag av att så lite kunskap finns samlad om det stora välfärdsområde som socialtjänsten utgör. Därför har vi genomfört en rad insatser för att stärka utvecklingsarbetet, replikerar Maria Larsson.

Publicerad: 29 februari 2012, 11:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Martin Börjeson, docent i socialt arbete, menar i en artikel i Dagens Samhälle nr 7/2012 att utvecklingsarbetet inom socialtjänsten är gravt eftersatt och efterfrågar att staten ska ta ett ansvar för en förändring.

Jag håller helt med artikelförfattaren om att utvecklingsarbetet är eftersatt. När jag tillträdde som ansvarig minister slogs jag av att så lite kunskap finns samlad om det stora välfärdsområde som socialtjänsten utgör. Det är till men för alla som behöver tjänsterna, och som har rätt att i en utsatt situation få en insats där bästa tillgängliga kunskap används. Det har också varit till nackdel för socialtjänstens alla medarbetare som ofta fått uppfinna hjulet själv.

Det är kommunerna som huvudmän, som har huvudansvaret för kunskapsutvecklingen, men givetvis har också staten ett övergripande ansvar. Därför har vi gjort en rad insatser som även Martin Börjeson pekar på. Börjeson kallar dock missvisande dessa satsningar för kortsiktiga. Satsningarna är så långa som politiken förfogar över, nämligen en mandatperiod. Vi bygger dock i grunden för än längre perspektiv. En fast regional stödstruktur etableras för närvarande, för att ge utvecklingsarbetet förutsättningar att kunna pågå oberoende av val och eventuella regeringsskiften.

En plattform för arbetet antogs av staten och Sveriges Kommuner och Landsting år 2010. Sedan 2008 pågår utvecklingsarbetet Kunskap till praktik inom missbruks- och beroendevården. Inom äldreomsorgen drevs under förra mandatperioden ett omfattande utvecklingsarbete som nu fortsätter i en ny överenskommelse för att underlätta en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I den regionala stödstrukturen ska även ingå medel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och våldsutövare. Ett strategiarbete för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, Nationell eHälsa, finns också med. För 2012 tillkommer även funktionshindersområdet i utvecklingsarbetet.

Vi har märkt av ett stort intresse från kommunernas sida. Vi känner därför tillförsikt att succesivt bygga vidare för ett bestående, utvecklande kunskapsstöd för socialtjänsten. Glädjande nog är också socialtjänstens medarbetare positiva. Därmed finns förutsättningarna på plats för att detta utvecklingsarbete inte blir ett tillfälligt projekt, utan är ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete som socialtjänsten så väl behöver.

Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev