lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Ta vara på personalens kunskap”

Ökade resurser och en mer rationell styrning ur ett långsiktigt perspektiv skulle göra äldreomsorgen bättre.

Publicerad: 26 februari 2016, 11:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behövs fler yrkesutbildade undersköterskor, i dag saknar en allt för stor andel av de anställda adekvat utbildning.


Ämnen i artikeln:

RehabiliteringSjuksköterskor

Replik. I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle (25 februari) efterfrågar ordförandena för Vårdförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna en äldreomsorg som sätter den äldres behov i centrum.

De lyfter bland annat fram avsaknaden av rehabilitering, för lite förebyggande insatser och fysisk aktivitet.

Kommunal instämmer i problembilden. Det är ytterst allvarligt att det inte finns mer utrymme till funktionsstödjande och funktionsbevarande insatser i äldreomsorgen. Det borde vara en självklarhet för alla äldre.

Med fler förebyggande inslag skulle tidpunkten för när många äldre blir sköra och i behov av omfattande omvårdnad kunna skjutas upp betydligt.

Till skillnad från debattörerna menar vi att problemet inte i första hand beror på att det är för få med akademisk utbildning i äldreomsorgen.

Problemen är ett resultat av brist på resurser och en felaktig styrning som gör att det som är rationellt ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv tillåts tränga undan det som är rationellt ur ett långsiktigt omsorgsperspektiv.

Kommunals medlemmar i äldreomsorgen vittnar om hur man försöker ge en god vård och omsorg trots att styrningen drar verksamheten i en annan riktning.

Viljan att arbeta professionellt är dock starkare än styrningen och personalen obstruerar dagligen mot detaljstyrning och tidspress genom att på eget initiativ förlänga besök för att hinna trösta en äldre - eller genom att passa på att ta en promenad i det fina vädret istället för att utföra ”dusch 15 minuter” som är den instruktion som framgår av dagsplaneringen.

Kommunal instämmer i att kompetensen behöver öka inom vård och omsorg. Det behövs fler yrkesutbildade undersköterskor, i dag saknar en allt för stor andel av de anställda adekvat utbildning.

Dessutom är allt för många visstidsanställda, vilket ökar omsättningen på personal. Det skadar både kontinuitet och kvalitet.

Varje person som lämnar yrket skapar ett kompetens- och erfarenhetsgap som ny personal ska fylla. Erfarna och utbildade medarbetare får i uppgift att ta hand om och introducera en aldrig sinande ström av nyanställda.

Kommunal anser också att många olika professioner behöver samarbeta och bidra med sin kompetens, gärna i ett teamarbete. Där har yrkeskategorier som specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter en given roll, men också kvalificerad yrkesutbildad personal som undersköterskor.

Det är när olika kompetenser möts, stärker och kompletterar varandra som riktigt god vård och omsorg kan komma den äldre till del.

Men inte ens det bästa teamarbetet kommer att fungera så länge äldreomsorgen har “effektiviserats” till den grad att personalen inte får utrymme att använda sin kunskap och kompetens.

För en bättre äldreomsorg krävs ökade resurser och en organisation och styrning som stödjer ett omsorgsrationellt arbetssätt.

Olika yrkeskompetenser behöver samarbeta och stärka varandra i team. Det är bara så som vi kan fortsätta erbjuda äldre och deras anhöriga förstklassig äldreomsorg.

Annelie Nordström, ordförande Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev