Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Svenskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen går på export

Socialstyrelsen har i en rapport till regeringen framfört delvis berättigad kritik mot kvalitetsarbetet inom svensk omsorg. Men Sverige är internationellt sett ledande inom kvalitetsarbete. En ökad mångfald av utförare och tydligare kvalitetskrav kan stärka den positionen ytterligare.

Publicerad: 1 juli 2013, 13:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Socialstyrelsen överlämnade i maj en tillsynsrapport till regeringen. Huvudtemat är de brister som finns inom systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten, ofta i syfte att eliminera risker och öka säkerhet och trygghet för omsorgstagaren. Det är utmärkt att Socialstyrelsens betonar vikten av detta. Det är absolut avgörande för trygghet och säkerhet samtidigt som det är en viktig grundförutsättning för all utveckling av välfärden. Men det finns anledning att nyansera Socialstyrelsens negativa bild.

Attendo har verkat i den svenska välfärdssektorn i 28 år. I kontrast till vad den offentliga debatten ger sken av har vi från insidan kunnat se hur den svenska omsorgen blivit bättre och bättre för varje år. Sverige har i dag en vård och omsorg i världsklass.

När vi gör internationella jämförelser upplever vi konsekvent just det systematiska kvalitetsarbetet som en styrka för Sverige. Ett tydligt exempel på detta är att Attendos svenska system för kvalitetsarbete har gått på export till våra verksamheter i Norge, Danmark och nu i år även till Finland. I januari sjösattes det svenska systemet i drygt 80 verksamheter i Finland. Vi ser redan ett tydligt lyft i många verksamheter och de svenska erfarenheterna är mycket välkomna. Samtidigt har vi i Sverige kunnat dra viktiga lärdomar om hur man i Finland bygger högkvalitativa äldreboenden på imponerande kort tid.

Sverige har mycket att tjäna på att fortsätta utvecklingen. Men att utveckla kvalitetsarbete är inte lätt och tar ofta lång tid, framför allt i lite större och komplexa verksamheter som inom äldreomsorgen. Det finns kommuner som bedriver ett engagerat eget utvecklingsarbete kring kvalitet, trygghet och säkerhet inom omsorgen. Det är bra. Men det räcker inte. Socialstyrelsen har rätt i att det idag är för få kommuner som gör detta på ett bra sätt. Och ensam är sällan stark.

Tills nyligen fanns en trend att allt fler kommuner utnyttjade möjligheten att ta in privata utförare i omsorgen för att få in lärdomar utifrån. Samtidigt fanns en trend att kommunerna lade ökad vikt på kvalitet i sina upphandlingar vilket så klart ytterligare gynnade utvecklingen. Dessa kommuner drevs av insikten att utbyte av erfarenheter och att möjligheten att sporras av andra är den bästa vägen till utveckling.

Den senaste tiden har trenden brutits och många upphandlingar har nu priser som är så låga att de inte lämnar utrymme för ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete. Attendo har därför avstått från att delta i hälften av upphandlingarna under 2013. Samtidigt ser vi med stor oro på den rikspolitiska debatten där vinster och huvudmannaskap stjäl fokus från de kvalitets- och trygghetsfrågor som verkligen betyder något för våra äldre och sjuka.

Om Sverige istället fortsätter att öka mångfalden av utförare samtidigt högre krav ställs på kvalitet, trygghet och säkerhet för omsorgstagarna kommer Sverige kunna fortsätta att ha en omsorg i världsklass. Lyckas vi med det kommer också omsorgsexporten fortsätta att gynna både Sverige och nya exportländer.

Henrik Borelius, vd, Attendo AB

Ammy Wehlin, vd Attendos äldreomsorg

Pertti Karjalainen, vd Attendo Finland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev