Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Svälten bland Sveriges äldre måste få ett slut

God och näringsrik mat är inte bara en fråga om överlevnad utan också om anständighet. Vi uppmanar därför landets kommuner till ett fördjupat samarbete med forskare och näringslivet så att de som tar hand om våra äldre kan göra ett ännu bättre arbete.

Publicerad: 25 september 2015, 09:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När allt fler äldre nu vårdas i hemmet tydliggörs bristen på kunskap om deras vardag och den svält som i dag pågår innanför hemmets fyra väggar.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdÄldrevård

I dag fredag presenteras resultatet av Aktivt Åldrande, ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova som undersökt betydelsen av anpassade måltidslösningar för äldres hälsa och välbefinnande.

Att projektet uppmärksammar de äldres matsituation är positivt. När allt fler äldre nu vårdas i hemmet tydliggörs bristen på kunskap om deras vardag och den svält som i dag pågår innanför hemmets fyra väggar.

Sveriges äldre svälter. Enligt en undersökning av Albert Westergren, professor i Omvårdnad vid Kristianstad Högskola, löper 65 procent av hemmaboende äldre en risk för felnäring.

Svälten börjar alltså i hemmet och riskerar fortsätta på landets äldreboenden. Vi efterlyser utökad kunskap för personalen som tar hand om våra äldre genom ett förbättrat samarbete mellan kommun, akademi och livsmedelsindustrin.

Min yrkesmässiga och privata erfarenhet av att arbeta med mat för dem med sämre aptit eller tugg- och sväljsvårigheter är att kosten spelar mycket stor roll för äldres hälsa. Brister i näringen bidrar till orkeslöshet och sjukdom med ett allmänt försämrat hälsotillstånd och sänkt livskvalitet som följd.

Eftersom antalet boende i särskilda boendeformer har minskat enligt Socialstyrelsen under de senaste tio åren vårdas nu allt fler äldre i hemmet. 2014 förlitade sig drygt 73 000 personer över 65 år på att få sin mat levererad av hemtjänsten.

Problematiken ligger i att då aptiten ofta minskar med åldern är portionerna som hemtjänsten levererar för stora. De äldre orkar inte äta upp och får därför inte tillräckligt med näring.

Följden blir att den äldres hälsotillstånd försämras samtidigt som mat går förlorad. Om de hemmaboende däremot hade fått mer näringstät kost hade många fallskador och sjukdomar kunnat undvikas, livskvaliteten avsevärt förbättrats och matsvinnet minskats.

Orsakerna till felnäring bland äldre är komplicerade och svåra att upptäcka om rätt kompetens saknas. Nuvarande insatser är inte tillräckliga och en bättre förståelse om de äldres situation är nödvändig.

Erfarenheterna från ett demensboende i Hörby kommun skänker både insikt och optimism. Under tre månader serverades de äldre mindre men berikade portioner där näringsinnehållet motsvarade en normalstor måltid samt desserter. Personalen genomgick noggrann träning och de anhöriga informerades. Resultatet blev mindre matsvinn men framförallt bibehållen vikt och ökad aktivitetsnivån bland de äldre. Utan att det kostade kommunen mer.

Svälten bland Sveriges äldre måste få ett slut. Vi efterlyser nu utökad utbildning inom kostkunskap för dem som tar hand om våra äldre. God och näringsrik mat är inte bara en fråga om överlevnad utan också om anständighet.

Som projektet Aktivt Åldrande visar finns redan kunskapen för en förändring inom akademin och livsmedelsindustrin. Vi uppmanar därför landets kommuner till ett fördjupat samarbete med forskare och näringslivet så att de som tar hand om våra äldre kan göra ett ännu bättre arbete.

Gunnel Stuhr-Olsson, Special Foods Manager, Findus

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdÄldrevård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev