Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Standardisering passar inte för äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en verksamhet som utvecklas och förändras snabbt. Det är också en komplex tjänst som bland annat innehåller myndighetsutövning. Det försök som gjorts av SIS visar att det inte är ett lämpligt sätt att styra en så mångfacetterad verksamhet som äldreomsorg.

Publicerad: 22 juni 2016, 09:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetKommuner

Replik. Peter Strömbäck och Tomas Idermark från Swedac/SIS skriver den 9 juni i Dagens Samhälle att vägen till en högre och jämnare kvalitet i äldreomsorgen går via en kvalitetsstandard.

Kvalitet och ett värdigt liv i omsorgen av äldre är viktig. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, håller med om att kvalitet måste mätas, definieras och regelbundet följas upp. Men att göra det via den kvalitetsstandard som Swedac/SIS tillhandahåller innebär, enligt vår mening, stora risker för minskad flexibilitet och sämre anpassning till brukarnas behov och önskemål.

SKL var till en början delaktig i att utveckla en standard tillsammans med Swedac/SIS men valde att avsluta medverkan. Skälet var att de underlag som kom fram i arbetet var mycket detaljerade. De riskerade därmed att bli konserverande, minska flexibilitet och anpassning till brukarnas skiftande behov och önskemål.

Äldreomsorgen är en verksamhet som utvecklas och förändras snabbt. Det är också en komplex tjänst som bland annat innehåller myndighetsutövning. Det försök som gjorts av SIS visar att det inte är ett lämpligt sätt att styra en så mångfacetterad verksamhet som äldreomsorg.

SKL:s ståndpunkt är att evidensbaserat arbete, fokus på resultat och lokala anpassningar är helt nödvändiga ingredienser för att få en kvalitativt bra äldreomsorg.

Det finns gott om goda exempel ute i kommunerna på hur man, beroende på förutsättningar, tillhandahåller en hög och jämn kvalitet i äldreomsorgen. En omsorg som en stor majoritet av brukare och anhöriga ger gott betyg.

Naturligtvis finns det brister. För att tillse en god utveckling arbetar just nu SKL med att kartlägga hur och på vilket sätt kommunernas äldreboenden kan förbättras. Hur använder man till exempel digitala tjänster, som smarta golv, nattkamera med mera? Finns utrymme för utveckling?

En projektledare, Agneta Ivåker, samlar goda exempel och har inlett en dialog med en rad aktörer inom området. Arbetet fortsätter under hösten och hennes arbete ska leda fram till rekommendationer, som styrelsen kommer att rekommendera kommunerna att följa. SKL kommer också att erbjuda kommunerna stöd i att implementera rekommendationerna.

Vi är övertygade om att den vägen bättre kommer att leda till målet, än stelbenta och konserverande standarder.

Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev