tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

SPF: S och V omyndigförklarar äldre

Pensionärerna är inte ett kollektiv utan individer som vill fatta egna beslut. Sveriges Pensionärsförbund (SPF) vill att lov, lagen om valfrihet, införs i fler kommuner. Äldre kan inte låta sig omyndigförklaras av politiker.

Publicerad: 10 september 2014, 08:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

I Sverige är vi omkring två miljoner människor som är 65 år och äldre. Vi seniorer ska ses som individer – inte som ett kollektiv. Vi är alla unika, med egen vilja och egna önskemål. Efter ett långt liv och många år av erfarenhet vill vi kunna påverka innehållet i hemtjänsten, ha inflytande när kommunen planerar bostäder för äldre och välja bort ett särskilt boende vi inte är nöjda med.

Från Sveriges Pensionärsförbunds sida menar vi att den enskilde ska stå i centrum för äldreomsorgen – man ska ha möjlighet att välja hemtjänst och boende efter sina egna behov, inte utefter kommunens behov eller kommunpolitikernas ideologi. Vi ser gärna att fler kommuner i Sverige inför lov, lagen om valfrihet. Lov har medfört att äldre kan välja och välja bort. I längden ger det inte bara en ökad valfrihet för seniorer, de verksamheter som inte är tillräckligt bra väljs bort och kvalitet premieras.

Dessvärre vill partierna på vänsterkanten begränsa självbestämmandet för landets äldre. Vänsterpartiet vill helt förbjuda vinster i välfärden och Socialdemokraterna vill begränsa desamma. Vinster som sådant är inget självändamål. Men åtskilliga studier har gjorts och inga nämnvärda skillnader i kvalitet mellan privata och offentliga verksamheter har framkommit.

Frågan är varför V och S tror att kommunpolitiker skulle veta bättre än den äldre och dennes anhöriga vilken utförare som passar bäst eller vilket innehåll i omsorgen den enskilde önskar? En del vill bo kvar hemma med hemtjänst, andra vill ha gemenskap och flytta till ett trygghetsboende. Låt de äldre som berörs få påverka och välja själva – vi äldre vill inte omyndigförklaras av politiker.

Faktum är att det vill inte politikerna som går till val på att begränsa äldres valfrihet heller. SPF har skickat ut en enkätundersökning till alla partiers äldrepolitiska talespersoner. I enkäten ingick en fråga om hur de önskar att deras eget framtida boende på äldre dar ska se ut. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar då dels att de själva vill kunna bestämma när de ska flytta till någon typ av boende och att det bör finnas olika typer av boenden, dels önskas tillgång till olika typer av service som kollektivtrafik, grönområden och gemenskapsutrymmen där man äter tillsammans. Hur de tillfrågade ska kunna få sina önskningar tillgodosedda om kommunen, och inte de själva, bestämmer framgår däremot inte.

Sverige har en bra äldreomsorg, 9 av 10 av äldre svarar i undersökningar att de är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Från SPF är vi dock inte nöjda förrän 10 av 10 svarar att de är nöjda. Äldreomsorgen ska anpassas efter våra behov och önskningar – inte efter ideologi. Det är mer självbestämmande för landets äldre som behövs, inte mindre.

Christina Rogestam, ordförande SPF, Sveriges Pensionärsförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev