Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Socialtjänstlagen diskriminerar de äldsta”

Socialtjänstlagen ska ses över. Det behövs. PRO förväntar sig att ambitionsnivån i äldreomsorgen, genom detta, ska höjas. Det är därför ytterst oroande att direktiven till översynen av lagen helt missar målet.

Publicerad: 9 juni 2017, 03:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Även de äldsta bör ha, enligt debattören, ha rätt till goda livsvillkor.


Ämnen i artikeln:

Diskriminering

Har du fyllt 65 år och behöver stöd för att klara din vardag får du hemtjänst som ger en skälig levnadsnivå, enligt socialtjänstlagen som styr insatserna i äldreomsorgen. Är du under 65 år och behöver samma stöd har du rätt till personlig assistans enligt LSS-lagstiftningen, som ger goda levnadsvillkor. Vilken lagstiftning som tillämpas avgörs av personens ålder när funktionsnedsättningen uppstod.

PRO anser att det är dags att modernisera socialtjänstlagen och stoppa åldersdiskrimineringen. Det är dags att ersätta skälig levnadsnivå med goda levnadsvillkor.

Begreppet ”skälig levnadsnivå” har urholkats,  tolkats allt mer restriktivt över tid och fungerar i dag i praktiken som ett tak för insatserna.

För det första har det blivit svårare att få insatser från äldreomsorgen. Var fjärde boendeplats har försvunnit under 2000-talet. Antalet personer med hemtjänst har visserligen ökat men inte kompenserat minskningen av äldreboenden.

För det andra har personalen en mer pressad situation i äldreomsorgen. En rapport från Stockholms universitet visar att arbetsbördan inom äldreomsorgen har ökat mellan 2005 och 2015. Antalet personer hemtjänstpersonalen hjälper under ett arbetspass har ökat från 9 till 12.

För det tredje har resurserna till äldreomsorgen minskat kontinuerligt sedan 1990-talet om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen. En del av minskningen kan sannolikt förklaras med bättre hälsa och bättre tillgänglighet men inte hela neddragningen. Den ökade anhörigomsorgen är en indikation på det.

Anhöriga, främst kvinnor, får täcka upp när vården och omsorgen inte räcker till. Andelen personer över 75 år som får hjälp av en anhörig har ökat från 46 till 63 procent mellan 2002 och 2010, enligt en avhandling från Stockholms universitet.

Äldreomsorgens åtstramning får inte bara konsekvenser för äldre, anhöriga och omsorgspersonal. I SOM-institutets återkommande mätningar av svenska folkets förtroende för myndigheter får äldreomsorgen en bottenplacering i jämförelse med andra kommunala verksamheter.

Den mer restriktiva tolkningen av ”skälig levnadsnivå” går stick i stäv med lagstiftarens intentioner. Begreppet skulle utgöra en miniminivå för vilket stöd äldre hade rätt till. Miniminivån har istället blivit till ett tak för vad kommunerna är skyldiga att erbjuda.

PRO har därför länge krävt en ambitionshöjning i socialtjänstlagen och att ”skälig levnadsnivå” ersätts med ”goda levnadsvillkor”.

Nyligen presenterades utredningen ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”. Där ansåg utredaren att frågan är viktig men inte låg inom ramen för utredningens direktiv. Utredningen hänvisade därför till översynen av socialtjänstlagen i frågan om en ambitionshöjning i lag.

PRO kan besviket konstatera att det i direktiven för översynen av socialtjänstlagen uttryckligen står att de visserligen ska se över skrivningarna om ”skälig levnadsnivå” men att de inte får ta en ambitionshöjning i lag under övervägande och inte heller att förslaget får innebära ökade kostnader.

En äldreomsorg av god kvalitet har över tid bidragit till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Äldreomsorgens historiska framgångssaga håller emellertid på att brytas och genomlider vad som kan liknas vid en förtroendekris. En ambitionshöjning i lag skulle inte lösa alla äldreomsorgens problem, men det skulle skicka en signal om att det krävs förändring.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Diskriminering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev