Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Se möjligheterna i framtidens äldreomsorg

Framtidens äldre är inte ett hot som kommer få kostnader att skena. Gör vi rätt kommer framtidens äldre vara en möjlighet. Vi vill bidra till detta arbete genom att skapa ett nytt forum för äldreomsorg.

Publicerad: 14 december 2011, 10:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Den senaste tidens uppmärksamhet kring äldreomsorgen har skapat många frågetecken. Vi har kunnat läsa om missförhållanden och vanvård. Debatten har satt fokus på missförhållanden som inte är acceptabla. Även om de fall som uppmärksammats bara utgör en bråkdel av all den omsorg som utförs och det mesta som utförs är mycket bra, så är det säkert många människor som oroar sig och frågar sig hur deras nära och kära och så småningom de själva kommer tas om hand. Debatten visar att det finns ett stort engagemang och ett stort intresse för hur omsorgen fungerar och hur livet på äldre dagar ska te sig.

En annan stor fråga som lyfts fram under de senaste årens debatt är de utmaningar som vi ser framför oss med en åldrande befolkning. Antalet mellan 20 och 64 år kommer öka med ett par procent de närmaste 25 åren, medan antalet 65 plus kommer öka med drygt 40 procent och antalet 85 plus kommer öka med mer än 75 procent. Många oroas över denna utveckling och ser framför sig en kostnadsexplosion.

Dessa två frågor visar på de utmaningar som finns framför oss. Hur är det att bli gammal och hur kommer vi ha råd?

Men det som också ligger framför oss är en generation 40-talister från rekordgenerationen som snart på allvar kommer börja fundera på sin omsorg. 65-plussarna är en grupp med mycket blandad ekonomi. Det finns fattigpensionärer i den gruppen, men det finns också många äldre som kommer ha det gott ställt och många 40-talister kommer använda sina resurser för att ställa krav. Kom ihåg att 40-talisterna varit den grupp som ofta drivit igenom viktiga samhällsförändringar. Nu kommer många av dem kräva ett gott liv med större valfrihet på ålderns höst och både näringsliv och politiker måste hänga med i svängarna. De äldre måste ses som den resurs de är och de kommer ställa stora krav på utförarna. Den utförare och de företag som inte kan leva upp till de äldres krav kommer med stor sannolikhet inte att klara sig i framtiden.

Men det finns alltför få mötesplatser där denna typ av frågor bryts och diskuteras. Därför skapar vi nu ett nytt forum för att de äldre ska ses som en möjlighet. Det sker genom mässan Seniorliv i Världsklass på Kistamässan i början av februari 2012. På mässan samlas utställare och seminariedeltagare, beslutsfattare inom kommuner och inom näringslivet som alla har det gemensamt att vi tror att dagens och morgondagens seniorer måste tas på största allvar. Vi siktar in oss på sju områden. Framtidens boende, inredning och utrustning, teknik, hälsa, välmående, mat och måltider, kultur och upplevelser.

Bostäder är en av de största utmaningarna på äldreområdet. Samhällsplaneringen måste i högre grad än idag uppmärksamma äldres behov av både bra bostäder och tillgänglighet till såväl tjänster och utbud som natur och kultur. Inne i bostäderna krävs nya idéer och nya förutsättningar för de äldre. Hemmet kommer i många fall också att bli en vårdplats men det krävs att de förberedelserna görs redan vid planeringen av bostäderna. Behovet av bra vardagsteknologi utvecklad utifrån äldres behov är stort. Här har näringslivet mer kvar att göra och utveckla. Utvecklingen av de äldres hälsa har stor betydelse för behoven av vård och omsorg. Denna utveckling kan påverkas genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Hur kan äldres hälsa stärkas och uppmuntras? Vilka möjligheter finns idag och vad mer behövs? Mat och måltider är ett område som fortfarande behöver prioriteras och utvecklas inom vård och omsorg om äldre. Kultur i alla former har en positiv inverkan på hälsan. Ny medieteknik öppnar möjligheter för kulturella upplevelser på hög nivå.

En ytterligare utmaning är att vi måste ta vara på de äldres kompetens bättre och att det finns många som har en vilja att jobba längre upp i åldrarna. Regeringen presenterade nyligen sin framtidskommission. Utredningen ska måla en bild av hur den svenska demografiska utvecklingen och människors olika livsfaser kan komma att se ut. Samtidigt som mässan Seniorliv i Världsklass i början av februari träffas också regeringschefer från nio länder i Stockholm under statsminister Fredrik Reinfeldts värdskap. De ska bland annat prata om hur vi får äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden? På Seniorliv i världsklass diskuterar vi hur ett sådant arbete går till i praktiken. Vad får de äldre att stanna på arbetsmarknaden och vad är hemligheten bland de företagare som lockar till sig äldre som vill jobba längre?

En av anledningarna till att Seniorliv i världsklass genomförs just i februari 2012 är att EU deklarerat att detta är ett år då seniorfrågorna ska lyftas upp, ett år för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. En annan är att Sverige just nu ligger långt framme när det gäller utveckling av produkter och tjänster för äldre. Men det krävs mer åtgärder och en bredare debatt. Genom att öppna för ökad samverkan mellan vård- och omsorg, politiker, bostads- och fastighetsförvaltning och forskning och utveckling, kan Sverige genom export av smarta lösningar i form av varor och tjänster ytterligare stärka sina positioner utanför landets gränser. Redan idag är vi långt framme i detta, men vi kan bli ännu vassare. Framtidens äldre är inte ett hot som kommer få kostnader att skena. Gör vi rätt kommer framtidens äldre vara en möjlighet.

Ilija Batljan, vice vd bostadsbolaget Rikshem

Agneta Luttropp, Riksdagsledamot (MP) talesperson i äldrefrågor

Fredrik Tamm, VD HSI Förlag

Astrid Brissman, Entreprenör Livskomfort

Dag Norén, HCM, projektledare Äldreliv Nordost

Christina Festin, Projektledare Seniorliv i Världsklass

Malin Appelgren, Äldrekommunalråd (KD), Solna

Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd (KD), Stockholm

Edvard Unsgaard, (M), författare till boken När Amelia behöver hemtjänst

Per Granath, Koncernchef Humana

Mia Palmé, Marknadschef Förenade Care

Ulf Thörnevik, VD Blomsterfonden

Ewa Kardell, Förvaltningschef Haninge kommun

Lennart Jonasson, Fd stadsdirektör Nacka kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News