Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Samordna kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

En enhetlig nationell modell för att mäta kvaliteten inom äldreomsorgen gynnar alla parter. Både offentliga och privata utförare samt politiker och brukare skulle på så vis få tillgång till ett effektivt verktyg för att bedöma verksamheterna.

Publicerad: 3 februari 2012, 13:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Vårdföretagarna har sedan flera år förespråkat en oberoende nationell kvalitetsgranskning av äldreomsorgen. När nu både den ansvariga ministern och viktiga företrädare för oppositionen går ut och säger samma sak verkar tiden äntligen mogen att upprätta gemensamma kvalitetskriterier.

Det är glädjande att både äldreminister Maria Larsson (svd.se 26 januari) och Miljöpartiet (genom Gustav Fridolin och Agneta Luttropp på SvD Brännpunkt 17 januari) nu verkar kunna enas om att det är dags för nationella kvalitetskriterier inom vård och omsorg. Vårdföretagarna har länge velat se ett enhetligt och transparent system för utvärdering och redovisning av vård och omsorg. Både hårda fakta, som medicinska resultat, och brukarupplevda kriterier, som tillgänglighet och bemötande behöver redovisas, för att den som behöver vård och omsorg ska kunna göra ett välgrundat val.

Diskussionerna om kvalitetskriterier har nu pågått tillräckligt länge, och det är dags att gå från ord till handling. Vårdföretagarna vill vara en aktiv part i detta samarbete, och räknar med att kunna bidra bland annat genom vårt nyligen startade kvalitetsprojekt, som bland annat går ut på att ta tillvara erfarenheter och goda exempel från våra medlemsföretag. Givetvis behövs också kommunernas och landstingens erfarenheter, som bör kunna förmedlas genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det är viktigt att arbetet från början riktas in på enhetliga, nationella kriterier. Dels för att en verklig jämförelse ska bli möjlig, både inom och mellan kommuner, landsting och företag som verkar på flera orter. Dels för att det är både ineffektivt och osannolikt att 290 kommuner, förutom alla stora och små företag ska klara av det grannlaga arbete det skulle innebära att utarbeta egna mätmetoder.

Med ett enhetligt system för kvalitetsmätning kan både politiker och enskilda, som ska välja mellan olika vård- och omsorgsgivare äntligen få ett fungerande instrument för att bedöma både kommunala och privata omsorgsgivare. Det kommer att stärka konkurrensen och gynna både brukare, skattebetalare och de vård- och omsorgsgivare som kan erbjuda den bästa kvaliteten.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev