måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Så kom smittan in på äldreboenden

Publicerad: 4 maj 2020, 14:11

En enkät till verksamhetsansvariga på äldreboenden i Region Stockholm visar att smitta troligen förts in på flera olika sätt. Foto: ERIK SIMANDER/BILDBYRÅN

Coronaviruset kan ha förts in på äldreboenden både via äldre som varit på sjukhus, nyinflyttade, personal utan symtom och besök som gjordes före besöksförbudet. Det visar en ny enkät i Region Stockholm.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

CG

Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


Enkäten gjordes runt påskhelgen och besvarades av verksamhetsansvariga vid 227 särskilda boenden. På 123 av dem har boende insjuknat i covid-19.

Svaren visar att det är vanligare att stora boenden drabbats, men att det på de flesta boenden är färre än tio personer som smittats. På 27 boenden har dock över 10 personer insjuknat.

Verksamhetschefer som haft smitta på sina boenden uppger att de tror att smittan förts in av boende som varit i slutenvård, av närstående som varit på besök innan restriktioner infördes, av korttidsboende som också har hemtjänst, av nyinflyttade och av symtomfri personal.

– Smittan kommer nog inte bara från ett håll och vi gör nu djupintervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar i teamen på äldreboendena, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Vart fjärde drabbat boende uppger att smittade personer inte har kunnat isoleras. Det beror bland annat på att personer med demenssjukdom ofta vandrar omkring i allmänna utrymmen och att det inte är tillåtet att låsa in dem.

– Många av de äldre har svårt att minnas och förstå instruktioner, inte minst personer med demens. Många äldreboenden vittnar om att det gör det svårt att stoppa smittspridning så detta är ett prioriterat område, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Låg bemanning och hög frånvaro anges också som skäl till att det har varit svårt att hindra smittade boende från att vara nära andra personer.

Sedan mitten av mars har de äldreboenden där det förekommit smitta haft fler timanställda och personer från bemanningsföretag än boenden som inte haft några smittade. På boenden med smitta har det också oftare förekommit att personal arbetat trots att de haft luftvägssymtom och feber.

– Här ser vi en skillnad vid särskilda boenden med konstaterad smitta av covid-19. Det visar hur betydelsefullt det är att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom, säger Per Follin.

Personal som fått symtom under ett pågående arbetspass har gått hem, både från de boenden som drabbats av smitta och de som inte haft några fall. Men i kommentarer från särskilda boenden som haft smitta uppges att det hänt att personal som insjuknat under ett arbetspass inte kunnat lämna boendet på grund av personalbrist, till exempel på natten.

Oron bland personalen har varit större på de boenden som drabbats av smitta. En del har varit rädda för att gå till arbetet och det har varit svårt att få in timanställda som vill jobba.

Cheferna vid de boenden som haft smitta uppger i högre grad att anställda har svårt att följa basala hygienrutiner. Det ska enligt cheferna bero på bristande kunskaper och förståelse, språksvårigheter och att boenden haft fler tillfälligt anställda på grund av omfattande sjukfrånvaro bland den ordinarie personalen.

När hygienrutiner inte följs ökar risken för smittspridning. Andra risker är, enligt de chefer som besvarat enkäten, att personal är outbildad och ovan, har ont om tid eller saknar skyddsutrustning.

Övriga smittrisker är enligt cheferna att personal arbetar trots att de har symtom eller kommer tillbaka för tidigt efter sjukdom. Personal kan också insjukna under ett arbetspass eller bära på viruset trots att de saknar symtom.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev