Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Så klarar vi äldreboomen

De äldre blir allt fler och med det höjs kraven på kommunernas äldreomsorg. Längre tidsperspektiv än mandatperioderna behövs för att vi ska kunna säkra invånarnas tillgång till en god äldreomsorg – särskilt platser på äldreboenden.

Publicerad: 25 november 2016, 12:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De äldre blir fler och alla som har behov måste, enligt debattören, ha rätt till plats på ett äldreboende.


Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeBostäder

Andelen äldre i befolkningen ökar och kommer att fortsätta öka kraftigt fram till år 2040. Det medför naturligtvis stora utmaningar för oss i kommunerna. Det finns absolut skäl att tro att många äldre, precis som idag, kommer att vilja bo kvar hemma länge och därför är det väldigt viktigt att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i hemtjänsten. Den stress och otrygghet som äldre och personal i hemtjänsten beskriver idag får inte fortgå. Där har vi kommit en bit på vägen i Stockholm där vi under nästa år kommer att införa ramtid där den äldre tillsammans med personalen får styra över tiden i hemtjänsten. Men den stora utmaningen med den växande andelen äldre kommer ändå med största sannolikhet att vara boendefrågan.

Alla äldre som har behov måste ha rätt till plats på ett äldreboende. Den nedskärning av platser som har skett i decennier måste vändas. Vi måste säkra tillgången på vård- och omsorgsboenden, servicehus och trygghetsboenden för att klara av att möta behoven och förväntningarna hos den växande gruppen äldre, och ska vi klara det måste vi börja nu.

I Stockholm har vi lagt en plan för att bygga 28 nya vård- och omsorgsboenden fram till år 2040. Vi har pekat ut de stadsdelar där de ska ligga och säkrar nu mark för projekten. De ska byggas både av kommunen och av privata aktörer. Samma arbete gör vi nu med boendeformerna servicehus och trygghetsboende som kommer att vara viktiga komplement till vård- och omsorgsboenden även i framtiden.

Jag är övertygad om att många kommuner idag delar våra utmaningar med allt äldre fastigheter med stora renoveringsbehov. Stora och svåra uppgifter blir ofta liggande och tyvärr är långsiktigheten i planeringen inte alltid vad den skulle behöva vara. De servicehus vi har i Stockholm idag har i hög grad låtits förfalla. De är dessutom i många fall alltför institutionsliknande och många servicehus når inte upp till kraven på god arbetsmiljö. En hel del servicehus kommer vi att kunna upprusta men det kommer inte att vara möjligt i precis alla fall eftersom till exempel tekniska faktorer kan bli hinder. Då måste vi, för att välbehövliga äldreboendeplatser inte ska försvinna, ersätta dem med nyproduktion. En fördel med det är att vi kan se till att bygga mer flexibla fastigheter som kan användas som olika typer av boenden beroende på hur behoven och efterfrågan ser ut.

Långsiktighet krävs – och det betyder i det här fallet också mer blocköverskridande samarbeten. Att förvalta fastigheter och renovera eller bygga nya vid behov kräver en planeringshorisont som sträcker som långt över gränsen för mandatperioderna. Det är ett arbete som behöver pågå hela tiden. För att klara den uppgiften behöver vi mer samarbete i kommunerna och det är vad jag hoppas på i Stockholm i boendefrågan.

Vi har fått prognoserna om det växande antalet äldre. Vi vet vad som väntar. Nu bör vi samarbeta – för kommuninvånarnas skull.

Clara Lindblom, Äldre- och personalborgarråd (V) Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeBostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev