lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Så blir välfärdsteknik en positiv kraft för äldre

Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra sitt intåg, det innebär många nya möjligheter men även farhågor som följer med ökad teknikanvändning. En viktig fråga är därför på vems villkor och på vilket sätt tekniken ska användas.

Publicerad: 26 oktober 2016, 09:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är viktigt att slå fast att äldre personer i allmänhet inte är negativa till ny teknik.


Trygghetslarmen digitaliseras, fysiska nycklar ersätts med nyckelfri hemtjänst och kommuner prövar personlig tillsyn nattetid med en mörkerseende kamera. Vissa hemtjänstbesök kan komma att ersättas med kontakt via tv eller surfplatta. Hälsorobotar kan också bli en del av framtiden.

Det är viktigt att slå fast att äldre personer i allmänhet inte är negativa till ny teknik. Dagens äldre har upplevt teknikgenombrott under sin livstid som i hög grad påverkat deras vardag. Forskning visar däremot att många äldre har ett mer nyttoorienterat förhållningssätt än vad yngre personer har. De köper inte en ny pryl eller tjänst bara för glädjen att få pröva, utan vill ha nytta av den.

PRO har i grunden en optimistisk syn på teknikutveckling. Teknik i sig är varken god eller ond. Det är hur tekniken tillämpas och hur samspelet med användaren ser ut som avgör om det är en positiv kraft eller inte. Vi välkomnar ny teknik när den innebär en förbättrad livssituation för äldre personer och det sker på personens egna villkor.

Rätt använd kan ny teknik befria människor från de begränsningar som en åldrande kropp skapar och höja livskvaliteten avsevärt. Även ett så självklart objekt som glasögon var en gång i tiden nyskapande teknik.

Välfärdstekniken kan också förbättra arbetsvillkoren inom hemtjänsten. Med moderna arbetsverktyg kan förhoppningsvis fler bli intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen, också män.

Den snabba utvecklingen inom teknikområdet ger alltså många nya möjligheter, men samtidigt får man inte blunda för de farhågor som följer med ökad teknikanvändning. Det finns oro för att äldre personer ska tvingas till lösningar man inte förstår eller känner sig bekväm med. Den oron måste tas på allvar och diskuteras. Om och hur välfärdsteknik ska användas är i hög grad en politisk fråga och därför viktig att debattera. Här är PRO:s fem ingångsvärden:

■ Alla kommuner, och därmed alla äldre, ska få ta del av fördelarna med den nya tekniken. Detta kräver en nationell samordning av staten för att undvika att vi få ett lapptäcke där många äldre inte får del av utvecklingen beroende på att man bor i fel kommun. 
■ Äldre måste vara med och påverka forskning och utveckling, testning, utprovning och introduktion av välfärdsteknik. Även anhöriga måste involveras i den förändring som nu kommer att äga rum. 
■ Tekniken måste vara robust och ordentligt utprövad innan den används, dessutom måste det finnas en tillgänglig support när det uppstår problem. 
■ Det är alltid individen själv som ska besluta om ny välfärdsteknik ska införas. Ett likvärdigt alternativ ska alltid finnas som val, om man inte vill ha en digital tjänst.    
■ Det är bra om välfärdstekniken kan effektivisera omsorgen, men vi säger nej till effektiviseringar om de inte leder till förbättringar för användarna.

För att kunna vara med och påverka utvecklingen krävs kunskap hos de som berörs av förändringarna. PRO och ABF drar nu igång ett omfattande studiearbete om välfärdsteknik, mänskliga rättigheter och tillgänglighet. Ett nytt studiematerial kommer ligga till grund för våra insatser på lokal, regional och nationell nivå.

När staten och kommunerna tar fram en strategi för införandet av välfärdsteknik, måste äldre, anhöriga och äldres organisationer vara med och påverka hur genomförandet ska gå till.

Frågan till digitaliseringsminister Peter Eriksson blir nu hur de berörda kommer att involveras i det fortsatta arbetet?

Christina Tallberg, ordförande PRO

Christian Lindgren, vice ordförande ABF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev