Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”S äventyrar stockholmarnas valfrihet”

Den röda tråden sedan Socialdemokraterna fick makten i Stockholms stadshus är att klämma åt valfriheten, i stället för kvalitetsåtgärder och att stoppa underskotten i de offentliga verksamheterna. På bara två år har 26 verksamheter tagits tillbaka i kommunal regi. Låt i stället bästa kvalitet gå före ideologisk dogmatism.

Publicerad: 29 september 2016, 07:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Moderaterna tror att den enskilde individen är bättre på att välja sin vårdcentral, äldreboende eller skola än vad Socialdemokraterna är.


Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaModeraternaÄldreboendeValfrihetVälfärdVinster i välfärden

I den stad med mest valfrihet i landet bedriver S-majoriteten en medveten politik för att återkommunalisera framgångsrika privata verksamheter i äldreomsorgen och försvårar för mindre hemtjänstföretag. Det tillsammans med regeringens förslag om att införa vinsttak hotar en rad äldreboenden.

Att stänga ner eller kommunalisera verksamheter är helt rätt - om det finns tydliga brister i kvaliteten. Däremot hamnar Socialdemokraterna snett när partiet tillåter sådana ingrepp enbart på grund av ideologisk övertygelse, för brist på kvalitet har vi inte sett i de verksamheter som har återkommunaliserats.

På endast två år har 26 verksamheter i Stockholms stad återkommunaliserats trots att flera av verksamheterna har fått stadens egen kvalitetsutmärkelse.

Den senaste verksamheten som hotas att återtas i egenregi av S-majoriteten är det mycket uppskattade vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn, som har vunnit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse med motiveringen ”äldres bästa är alltid i fokus”, då avtalet löper ut i slutet av september.

För Moderaterna är kvaliteten för våra äldre viktigare än namnet på verksamhetens ägare. Äldre har mer inflytande i fristående verksamheter och fler äldre upplever att personalen har mer tid för vård och omsorg, visar rapporten Stärk stockholmarnas valfrihet av Stockholms Handelskammare. Rapporten visar även att fristående drivna äldreboendena är bättre på att förebygga trycksår, fallrisk och undernäring. Dessutom slår rapporten fast att återkommunaliseringar riskerar att minska äldres möjligheter att vistas utomhus och att delta i sociala aktiviteter.

Att bedriva en konsekvent politik för färre fristående aktörer, samtidigt som man låter underskotten i offentliga verksamheter öka, är inte ansvarsfullt. Data som Socialstyrelsen samlat in påvisar dessutom att verksamheter som drivs av fristående aktörer oftast upprätthåller bättre kvalitet än kommunala, och skillnaden är mest uppenbar i Stockholms stad. Resultatet föranleder frågan - varför fortsätter Socialdemokraterna att minska valfriheten genom att återkommunalisera välfungerande verksamheter, trots de goda resultaten?

Debatten som har aktualiseras om vinstförbud är ytterligare ett försök från Socialdemokraterna att begränsa valfriheten. Det är givet att insyn och tydliga kvalitetskrav ska gälla för såväl kommunala som fristående verksamheter, dessvärre verkar Socialdemokraterna fokusera mindre på kvalitet och mer på ägandeformen.

Tillåts återkommunaliseringarna att fortsätta samtidigt som ett vinstförbud införs kommer Stockholm att ha ett större problem än bara minskad valfrihet. På sikt äventyras investeringsviljan hos företag och mångfalden i välfärden, detta i ett läge när behovet är stort samtidigt som Stockholm fortsätter att växa.

Hur ska staden klara tillgången till boendeplatser, förskola och skola? Faktum är att Stockholm är Europas snabbast växande stad, vi behöver fler som vill vara med och bidra till vår välfärd och fler välfärdsutförare. Inte färre. Moderaterna tror att den enskilde individen är bättre på att välja sin vårdcentral, äldreboende eller skola än vad Socialdemokraterna är - därför kommer vi alltid att försvara valfrihet i välfärden.

Dennis Wedin, gruppledare (M) äldrenämnden, ledamot kommunfullmäktige Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev