söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Rekryteringsproblem pressar socialtjänsten

Nästan hälften av landets kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare och biståndsbedömare. Det visar Visions årliga Socialchefsrapport. Störst är problemen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, där personalomsättningen är särskilt är stor.

Publicerad: 16 oktober 2013, 12:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristSocialtjänsten

De anställda inom individ- och familjeomsorgen arbetar med myndighetsutövning mot människor i mycket utsatta situationer. Rätt kompetens och erfarenhet är särskilt viktigt för att personalen ska kunna säkra kvaliteten i det sociala arbetet. Därför är det bekymmersamt att fler än 40 procent av socialcheferna i vår rapport anser att de har svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Det är en ökning jämfört med 2011. Mer än 60 procent av socialcheferna uppger dessutom problem med att rekrytera spetskompetens till individ- och familjeomsorgen. Återigen riskerar mest utsatta i samhället att drabbas.

När socialcheferna själva får kommentera orsakerna pekar de på konkurrens mellan olika arbetsgivare, oattraktiva arbetsvillkor och ett lågt löneläge. Bilden bekräftas av Visions socialsekreterarrapport från i våras. Undersökningen visade på en tung arbetsbörda bland landets socialsekreterare och biståndsbedömare, med konsekvenser som stress och hög personalomsättning. Samma bild förmedlas till mig när jag träffar personalen inom socialtjänsten runt om i landet. Enligt socialsekreterarna själva skulle en hanterbar ärendemängd ge möjligheter till ett mer kvalificerat socialt arbete som syftar till att stärka människors förmågor till ett självständigt liv.

Vision kan se att många av landets socialtjänster är på väg in, eller redan befinner sig, i en nedåtgående spiral när det gäller personalsituationen. Framför allt gäller det mindre kommuner. De tuffa arbetsvillkoren leder till att många socialsekreterare väljer att sluta. Situationen för de som är kvar förvärras när belastningen ökar. Introduktionen till nyanställda hinns inte med och stödet i vardagsarbetet brister. Följden blir att nya vacklar i sitt yrkesutövande och även väljer att sluta.

Vision föreslår tre punkter för att bryta den nedåtgående spiralen och säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten:

• Socialcheferna behöver mandat och resurser från kommunledningen för att arbeta strategiskt med personalförsörjningen.
• Större samverkan mellan kommuner när det gäller nyckelkompetenser.
• Förbättrade villkor för personal. Genom att bland annat erbjuda en hanterbar ärendemängd och en god introduktion in i yrket, ökar förutsättningarna att personalen stannar kvar.

Socialchefer, biståndshandläggare och socialsekreterare vet hur vardagen ser ut för socialtjänsten. Nu är det upp till ansvariga politiker att möta utmaningen. Målet delar vi alla: Att skapa en socialtjänst som förmår att möta medborgarnas behov.

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev