lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Regeringen satsar på jämlik äldrevård”

Höjningen av avgifterna inom äldreomsorgen är en del av finansieringen av våra angelägna reformer. 95 procent av de äldre – både kvinnor och män – kommer att tjäna på dem, skriver äldreminister Åsa Regnér (S) i ett svar till SPF Seniorerna.

Publicerad: 24 september 2015, 08:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jämställdhetsaspekten är en viktig del i höstens budgetproposition, skriver äldreminister Åsa Regnér.


Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaÄldreboendeHemtjänstBudget 2016

REPLIK. Regeringen slår mot kvinnorna skriver SPF Seniorerna i en debattartikel i Dagens Samhälle den 21 september.

I årets budgetproposition föreslår regeringen bland annat ett investeringsstöd till äldreboenden (150 miljoner kronor), ökad bemanning inom äldreomsorgen (två miljarder kronor), kunskapssatsning inom omsorgen (200 miljoner kronor) och sänkt skatt för pensionärer (1,86 miljarder kronor).

Lägger vi till det höjda bostadstillägget på 400 miljoner kronor som fanns med i vårpropositionen handlar det om reformer på drygt fyra miljarder.

Nästa år får 98 procent av alla pensionärer mer i plånboken tack vare regeringens reformer och systemförändringar. Tre av fyra pensionärer vinner på regeringens pensionärsskattesänkning.

Sänkningen av grundavdraget gynnar framför allt pensionärerna med låga inkomster.

Det handlar dock inte bara om plånboksfrågor. Investeringsstödet på 150 miljoner är en del i en långsiktig satsning på att bygga bort bristen på bostäder för äldre.

Regeringen avsätter två miljarder kronor per år 2016-18 för att öka bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för äldre samt förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet.

Satsningen bedöms möjliggöra finansiering av omkring 4 000 årsarbetskrafter inom hemtjänsten och på äldreboenden.

Samtidigt gör vi det också möjligt för kommunerna att höja avgifterna inom äldreomsorgen. Dessa avgifter kommer därmed att ligga på den nivå som gällde när maxtaxan infördes.

Höjningen är en del av finansieringen av våra angelägna reformer. Ser vi till det samlade resultatet av våra förslag för kvinnor och män som har insatser från äldreomsorgen kommer 95 procent att ekonomiskt tjäna på dem.

Samtidigt är pensionärerna garanterade ett förbehållsbelopp, en minsta disponibel inkomst efter att hyra och hemtjänst är betalda. Av den lilla minoritet garantipensionärer som får en lägre disponibel inkomst under 2016 är förändringen i genomsnitt cirka 20 kronor i månaden.

Jag välkomnar fortsatta samtal med pensionärsorganisationerna i denna och andra viktiga frågor som rör äldres villkor.

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett antal reformer som är riktade till äldre. Jämställdhetsaspekten är en viktig del i arbetet.

Det handlar om drygt fyra miljarder, som sannerligen inte är någon liten summa och det är i det ljuset vi bör se regeringens ambitioner på äldreområdet.

LÄS MER: Privata nekas extra pengar till personal

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev