Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Miljöpartiet i Malmö ställer sig positiva till välfärdsutredningens syfte, att offentliga medel som är avsedda för välfärd, ska användas till välfärd. Men vi måste tyvärr konstatera att utredningens förslag har låtit behovet av ordning och reda vara på bekostnad av mångfald och valfrihet.

Publicerad: 24 februari 2017, 13:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns ett flertal problem med utredningen. Först och främst måste företag kunna göra viss vinst för att ha stabila förutsättningar, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Vinster i välfärdenValfrihetVälfärdIlmar ReepaluVinsttak i välfärden?

Idag går remisstiden ut för Ilmar Reepalus betänkande Ordning och reda i välfärden. Utredningen föreslår ett vinsttak som enligt en analys från revisionsföretaget PwC närmast kan likställas med ett vinstförbud. Det innebär att 77 procent av välfärdsbolagen kommer tvingas till en rörelsemarginal under 2 procent och att var fjärde välfärdsbolag inte får någon ekonomisk marginal alls.

Det finns ett flertal problem med utredningen. Först och främst måste företag kunna göra viss vinst för att ha långsiktiga och stabila förutsättningar. Vinsterna är viktiga för de möjliggör en ekonomisk buffert som skyddar företagen mot oförutsedda utgifter. Med en rörelsemarginal som motsvarar 2 procent skulle det ta 50 år att tjäna in en buffert som motsvarar ett års omsättning. Om vi vill ha en välfärd att lita på måste vi ge de privata aktörerna förutsättningar för att bedriva en långsiktig och stabil verksamhet.

Även idéburna aktörer riskerar att få försämrade förutsättningar, tvärt emot utredningens intentioner. Famna som är en riksorganisation för idéburen vård och social omsorg framför i sitt remissvar att även icke- vinstssyftande verksamheter som återinvesterar överskottet i verksamheten behöver gå med vinst för att utvecklas och överleva på sikt. Många idéburna aktörer har idag en rörelsemarginal som överstiger utredningen krav och de skulle i så fall riskera sanktionsavgifter. Detta ter sig mycket märkligt då de idéburna ändå återinvesterar överskotten i verksamheten.

Att vinstaket räknar på avkastning på operativt kapital är problematiskt. Operativt kapital består av fastigheter, maskiner, fordon med mera, desto mer operativt kapital desto högre vinst är tillåtet. Problemet är att välfärdsbolagen inte äger den typen av tillgångar i särskilt stor utsträckning. Särskilt de små aktörerna drabbas då större aktörer har möjligheten att köpa upp sina lokaler och därmed få större operativt kapital, för små aktörer är detta ofta inte ett alternativ. Därför är också en stor majoritet av de bolag som riskerar att begränsas till en rörelsemarginal under 2 procent bolag som har högst 10 anställda.

Ett förslag som i praktiken innebär ett vinstförbud för en stor andel av de privata utförarna kommer tveklöst innebära färre aktörer och därmed minskad mångfald och valfrihet för medborgarna. Detta skulle vara olyckligt för även om en majoritet av medborgarna är skeptiska till vinsterna är de positiva till valfrihet. Att vinsttaket slår extra hårt mot de mindre och ofta lokalt baserade aktörerna är särskilt bekymmersamt.

Miljöpartiet i Malmö anser att vi behöver ett regelverk som skapar trygghet för medborgarna, som premierar seriösa aktörer och långsiktiga åtaganden och håller avarterna borta. Men behovet av ordning och reda får inte vara på bekostnad av det viktiga bidrag som de privata aktörerna utför i vår gemensamma välfärd.

Märta Stenevi, gruppledare för Miljöpartiet i Malmö

Nils Karlsson, vice gruppledare för Miljöpartiet i Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev