Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Rätten till personlig assistans måste klargöras

Det borde vara en självklarhet att människor med funktionsnedsättning ges samma rättigheter som alla andra. Därför måste tillämpningen av lagen om personlig assistans ses över och förtydligas så att den negativa utvecklingen kan vändas, replikerar Eva Olofsson.

Publicerad: 5 november 2013, 13:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningLSS

Redan 2009 slog funktionshinderrörelsen larm till riksdagens socialutskott och beskrev hur alltfler människor förlorar sin assistans på grund av Försäkringskassans allt striktare bedömningar. Vilken katastrof det blir för den som drabbas och ser sina möjligheter till ett självständigt liv raseras. Några kan inte fortsätta att arbeta, många riskerar att bli fångna i sina hem och återigen bli beroende av anhöriga och vänner. Möjligheten att själv välja var man vill bo, att vara en aktiv förälder och att ha en meningsfull fritid riskerar att försvinna.

Ingen annan fråga har varit uppe så många gånger på socialutskottets möten. I de debatter partierna var inbjudna till bedyrar alla att LSS intentioner om att kunna leva ett självständigt liv skall gälla också framöver. Men sedan händer ingenting. Det har nu gått fyra år och regeringen har begravt denna för många livsavgörande fråga i en utredning som skall presenteras senast i oktober 2014. Alltså efter valdagen nästa år.

Därför är FBU:s ordförande Thomas Janssons och akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers inlägg i Dagens Samhälle den 18 oktober viktigt. FBU kan följa utvecklingen genom att deras medlemmar med personlig assistans direkt drabbas och SSR organiserar många av handläggarna och cheferna både i socialtjänsten och på försäkringskassorna. Deras synpunkter stämmer också med vad en rad andra funktionshinderorganisationer och brukarkooperativ framfört.

Ansvarig minister, Maria Larsson, ger inget annat svar än att vänta och se. Att antalet personer som skulle ha rätt till personlig assistans gravt underskattades när reformen genomfördes för snart 20 år sedan är välkänt. Men det svarar inte på frågan om varför vi i dag skall begränsa möjligheterna till självbestämmande för tusentals människor med omfattande funktionsnedsättning. I sitt svar i Dagens Samhälle 16 oktober skriver Maria Larsson att ”När det gäller indragningar konstateras att det rör sig om förhållandevis låga nivåer. Dessutom nybeviljas assistansersättning till över 1 000 personer per år.”

Men för det första hjälper det inte de som blivit av med assistansen att den beviljas till nya personer med omfattande funktionsnedsättning. För det andra är Inspektionen för socialförsäkringen (Ifs) siffror i Rapport 2012:18 Utfall av beslut om statlig assistansersättning tydliga. Fram till 2007 ökade antalet mottagare och beviljade timmar jämt och bland ansökningarna var beviljningsgraden 65 procent. Från och med 2008 skedde ett skifte. Antalet som nybeviljades personlig assistans minskade med 25 procent samtidigt som avslagen ökades med 50 procent.

När Regeringsrätten sommaren 2009 kom med sitt avgörande av hur grundläggande behov skulle tolkas så gick de ett steg längre än hur Försäkringskassan bedömt behoven för de 20 timmar som krävs för den statliga assistansen. Därför har FUB och SSR helt rätt. LSS-lagstiftningen och dess tillämpning måste ses över och lagen förtydligas om utvecklingen skall ändras. Detta har Vänsterpartiet lyft för omröstning i riksdagen och vi hoppas få fler partier med oss framöver.

Självklart leder utvecklingen till att fler människor istället behöver personlig assistans från kommunerna och därmed också till en övervältring av kostnader. Här finns ett viktigt kommunalt ansvar för att människor skall kunna fortsätta leva ett aktivt självständigt liv. Det borde vara en självklarhet att människor med funktionsnedsättning skall ha samma rättigheter som alla andra.

Därför förväntar jag mig svar från övriga partier om hur ni ser på utvecklingen av rätten till personlig assistans.

Eva Olofsson, regionråd (V) Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningLSS

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News