Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Privata aktörer har lett utvecklingen inom omsorgen

Det har skett stora förbättringar i omsorgen under de senaste decennierna och de privata utförarna har lett denna utveckling. Samtidigt är vi är övertygade om att alla utförare behövs för att vi ska kunna möta framtidens behov inom välfärden, replikerar Ammy Wehlin och Margareta Nyström.

Publicerad: 3 april 2013, 09:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Anders Göransson (S) skrev ett debattinlägg i Dagens Samhälle den 19 mars där han ifrågasatte vilka kvalitetsförbättringar de privata aktörerna tillför välfärden. Han lät Attendo statuera exempel och förundrades över att det inte verkar finnas någon tydlig kvalitetskoppling till vår framgång. Göransson utnämnde även Attendo till ”äldremarknadens” svar på mobiltelefonmarknadens Apple.

Epitetet är hedrande. Apples produktutveckling och framgång hade inte ägt rum om mobiltelefonmarknaden varit ett kommunalt monopol. Det är konkurrensen i sig som har drivit kvalitetsutvecklingen på mobilmarknaden likväl som i välfärdssektorn.

Det har skett stora förbättringar i omsorgen under de senaste decennierna. De privata utförarna har lett denna utveckling. Attendos framgång hade inte varit möjlig om inte omsorgstagarna eller i förekommande fall deras närstående och kontaktpersoner, politiker samt tjänstemän i kommunerna valt att anlita oss. Det är så marknaden fungerar. Företag med hög kvalitet och nöjda brukare/kunder får nytt eller förnyat förtroende och kan växa. Det finns flera konkreta exempel på områden där Attendo varit drivande. Vi började med kontaktmannaskap som nu är branschstandard och med social dokumentation som numera lagstiftats. Ett mer nutida exempel där Attendo tagit initiativet är så kallade Livsstilsboenden, som är anpassade för de äldres livsstil och intressen. Ett annat är att vi förra året var först ut inom omsorgen med ett transparent kvalitetsbokslut.

Vi kan snabbt starta trygga boenden för ensamkommande flyktingbarn och vara flexibla efterhand som tillströmningen av barn minskar eller ökar. Denna flexibilitet har kommunerna själva ofta svårt att frambringa. Vi har sedan 2004 KrisTina, ett boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det är en av Socialstyrelsen godkänd verksamhet som kompletterar kvinnojourer och en liknande verksamhet finns inte någon annanstans i Stockholmsregionen. Inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning har vi bland annat fokus på kognitivt stöd genom ombud och evidensbaserad praktik. Många personer i våra verksamheter befinner sig nära den ordinarie arbetsmarknaden och vi arbetar proaktivt med arbetsintegrering genom bland annat utvecklingslotser. Inte mycket av detta har funnits i de LSS-verksamheter som vi har tagit över.

Därmed inte sagt att en privat utförare alltid är bättre än en kommunal utförare. Vi är de första att hävda att vi kan bli bättre på många områden. Men utan konkurrens skulle inte välfärdstjänsterna ha haft den positiva utveckling som skett sedan konkurrensutsättningen startade i början av 90-talet. Några exempel på hur det såg ut för drygt 20 år sedan:

• Brukaren sågs som objekt.
• Rutiner styrde.
• Flerbäddsrum i långvården.
• Hög personalomsättning.
• Höga sjuktal bland medarbetarna.
• Kvalitet varken definierades eller följdes upp.
• Frånvarande transparens.

Så här ser det ut 2013, till stora delar som ett resultat av konkurrensen:

• Individbaserad omsorg – brukaren som subjekt.
• Fokus på ledarskapets betydelse.
• Kvalitetsuppföljning med tydliga metoder.
• Mer transparens med avvikelsehantering, undersökningar etcetera.
• Trenden med stigande kostnader har brutits.
• Medarbetare har möjlighet att välja arbetsgivare.

Vi är övertygade om att alla utförare behövs för att vi ska kunna möta framtidens behov inom omsorgen. Vi har en växande andel äldre och en större tillströmning av flyktingar, för att nämna exempel. Dessutom ser vi en stor rekryteringsutmaning inom framförallt äldreomsorgen. Det kräver gemensamma krafter och fokus på samspel.

Ammy Wehlin, vd Attendos äldreomsorg

Margareta Nyström, vice vd Attendos äldreomsorg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev