Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Platsbrist hotar äldreomsorgen

De äldre blir allt fler, samtidigt som det sker en stadig minskning av antalet platser på äldreboenden. En ny undersökning från Attendo visar att tre av fyra svenskar tror att det blir svårt att få plats på ett äldreboende när de blir gamla.

Publicerad: 22 februari 2013, 11:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Andelen äldre i befolkningen, 65 år eller äldre, väntas öka från dagens 17 procent till 25 procent. De närmaste tio åren väntas antalet svenskar över 65 år öka med 300 000. Samtidigt minskade antalet platser med drygt 25 000 under de senaste tio åren.

Den här är en utveckling som bekymrar svenska folket. I synnerhet tror kvinnor att det kommer att bli svårt att få plats på ett äldreboende. Sju av tio svenskar tror att det råder brist på äldreboenden i dag enligt Attendos undersökning.

Det är viktigt att de äldre själva får välja var de vill bo. Många föredrar att bo kvar hemma även om de har stora omsorgsbehov. Men många som i dag skulle behöva särskilt boende har hemtjänst eftersom det saknas platser. Med tanke på att andelen riktigt gamla bara ökar borde antalet platser på äldreboenden öka i motsvarande grad. Men så sker inte i dag. Kommunerna har istället kraftigt skurit ned i antalet.

Det har även blivit vanligare att äldre vårdas av sina närstående. Det visar en rapport som forskare på Stockholms Universitet tagit fram åt fackförbundet Kommunal. Rapportförfattarna skriver att hjälpen från närstående ersatt stora delar av den offentliga äldreomsorgen, och att en förklaring till att det blivit så kan vara att det blivit svårare att få hjälp. Det har gjort att många närstående har behövt gå ner i arbetstid för att klara omsorgen. Många sjukhus runt om i landet har dessutom stora överbeläggningar och en hel del av dessa skulle troligtvis kunna avhjälpas om fler äldre fick plats på särskilt boende.

Privata aktörer inom äldreomsorgen bygger flera boenden varje år, till skillnad från de flesta kommuner som ofta bygger färre än ett boende per år. Genom att låta andra bygga och ansvara för omsorgen på vårdboendet får kommunen bara en motpart, och slipper alla kontakter med tomtägare, fastighetsägare, underleverantörer av möbler och inventarier samt upphandling av drift. På så sätt kan kommunerna frigöra tid och fokusera på annat som är viktigt. De privata aktörerna kan hjälpa kommunerna att lösa den rådande platsbristen. Eftersom vi har både kompetensen och erfarenheten blir det en ren samhällsvinst att låta oss bygga. Vi tar ansvar för hela processen från ax till limpa vilket innebär mindre besvär för kommunen, som dessutom slipper binda upp de cirka 100–150 miljoner kronor som det kostar att bygga ett äldreboende.

Genom att LOV införs vid nyproduktion av särskilt boende kommer de privata utförarna att kunna bidra till att lösa problematiken med platsbrist. Dessutom ökar de äldres möjlighet att välja var de vill bo när de inte längre kan bo kvar hemma.

Fotnot: Undersökningen är gjord av Attendo med hjälp av undersökningsinstitutet PFM Research och omfattar 1 000 personer – ett riksrepresentativt urval – i åldrarna 20 år och uppåt. Personerna har svarat på frågorna via en webbenkät.

Ammy Wehlin, vd Attendos äldreomsorg

Margareta Nyström, vice vd Attendos äldreomsorg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev