Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Omsorgsmarknaden behöver tydliga regler

För att skapa bäst förutsättningar för hemtjänsten måste huvudmännen och LOV-företagen gemensamt sätta brukarna i centrum. Gävle är ett exempel på en kommun där samarbetet ökat vilket skapat fördelar i hela omsorgskedjan.

Publicerad: 20 februari 2013, 10:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOV

”En krona är en krona och bara en krona” brukar det heta. Baserat på det synsättet ska en verksamhet producera och leverera en vara eller tjänst. Debatten inom vård och omsorg har länge handlat om hur stor del av kronan som går till produktionen och hur stor del som blir över, det vill säga blir till en vinst (eller förlust). Men borde inte frågan handla om verkningsgraden på varje insatt krona?

Företagens driftform inom denna sektor är fortsatt föremål för debatt där LO presenterat ett förslag som syftar till att begränsa vinstuttagen i kombination med ett skrotande av Lagen om valfrihet (LOV). En väg som knappast tar vara på brukarval, speciella behov eller duktiga entreprenörers drivkraft.

I vilket företag som helst har ägaren ett intresse av att det skapas ett värde, vilket byggs med hjälp av den investerade och arbetande kronan. Om ägaren är privat eller offentlig spelar ingen roll, och det är dessutom enligt skattemyndigheten tvivelaktigt att driva aktiebolag som inte har för avsikt att ekonomiskt gå med vinst. Avkastningen är förväntad i samhällets ögon ur ett produktionsekonomiskt perspektiv. Även en kommun har ett produktionskrav på sig men det låter sig inte enkelt jämföras med ett privat bolag. Är då verkningsgrad ett bättre mått?

Signalerna från privata företag som driver verksamhet inom exempelvis hemtjänst är mycket tydliga, vinsten är besvärande låg eller ingen alls. En anledning är att ersättningsnivån är låg från huvudmannen eller oförutsägbar över tid.

Ett LOV-företag får inte debitera all insatstid när exempelvis brukaren blivit akut sjuk, att ledsagning till vårdbesök i snöväder tar dubbla tiden eller på grund av försenad färdtjänst. Vid dessa tillfällen blir intäkten negativ då personalkostnaden kvarstår hos LOV-företaget, något som inte synligt påverkar den kommunala verksamheten. Alltså är inte beräkningsgrunden kostnadsneutral för de båda organisationsformerna. Vad säger LOU om det?

Den skillnaden tog Håkan Tenelius med flera upp i en artikel i Dagens Samhälle den 5 december 2012, som handlar om otydligheten i beräkningsgrunden för ersättningen till hemtjänst under LOV. Naturligtvis är det ett hygienkrav att förstå beräkningsgrunden för att skapa de bästa förutsättningarna på verksamhetsnivå, oavsett om det handlar om privat eller kommunal hemtjänst. Om jämförelsen istället var verkningsgrad per krona skulle detta bli tydligt.

Jämfört med andra leveranskedjor i näringslivet där flera organisationer ingår tycks inte huvudmännen och LOV-företagen dra nytta av varandras styrkor fullt ut med fokus på uppdragen till brukarna. Ett positivt exempel är Gävle kommun som säger sig blivit mer professionella genom att de ”bjudit in till gemensamma uppföljningsmöten för att öka transparensen”. Fler måste agera transparent vilket ger fördelar i hela tjänsteleveransen, från biståndsbeslut till leverans av tjänsten samt uppföljning. Målbilden ska vara gemensam för alla involverade för bästa möjliga effekt. Hela samhället har att tjäna på samarbetet men kräver tydliga spelregler för att förstå förutsättningar, ansvarsgränser samt konkurrens.

Omsorgsmarknadens parter behöver inte egna regler, utan tydliga regler för att kunna skapa en väl fungerande samarbetskedja med eget ansvar för intäkter och kostnader. Att skrota LOV som fler än ett hundra kommuner infört och därtill skapa en ny företagsform för en sektor, förbrukar bara resurser och försvårar för entreprenör som i dag driver omsorgsverksamhet på en marknad med stigande behov.

Dan Lindqvist, managementkonsult, Moretime

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOV

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev