Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Omsorgen om de äldre blir bättre med LOV

Med LOV blir det konkurrens om kvalitet istället för pris inom äldreomsorgen. Välfärdens attribut blir förverkligade, det vill säga insatser efter behov med solidarisk finansiering och makt som flyttas från politiker till den enskilda individen.

Publicerad: 1 mars 2013, 14:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOV

Sedan införandet av den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) 2009 har 129 av Sveriges 290 kommuner valt att införa valfrihetssystem. Även från januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem enligt LOV i primärvården. Lagen innebär bland annat att kommunerna kan erbjuda vårdtagare inom äldreomsorgen en valfrihet bland utförare av tjänster inom hemtjänst och annan service.

Särskilt viktig är denna lag för de äldre som känner trygghet genom att själva kunna välja och nyttja den omsorgsverksamhet som erbjuder den efterfrågade omsorgen. Detta är i synnerhet betydelsefullt för de personer som har särskilda behov, till exempel är flerspråkiga eller önskar en särskild inriktning på vården. Det egna valet som tillgodoser det personliga behovet skänker därmed förbättrad livskvalitet.

Tillämpningen av LOV betyder inte att den kommunala kompetensen blir annorlunda. Tjänsterna får bara erbjudas inom ramen för kommunernas, landstingens och regionernas kompetens. Kommunallagen reglerar vilka tjänster landsting, regioner eller kommuner får låta sig omfattas av i ett valfrihetssystem. På detta sätt behålls en demokratisk kontroll över äldreomsorgen i kommunerna.

Införandet av LOV innebär också att man vill uppmuntra enskilt företagande eller kooperativ verksamhet inom äldreomsorgen. Detta gynnar tillväxten av jobb inom kommunerna. Medarbetare som endast kunnat arbeta i kommunal regi kan välja att pröva sina egna möjligheter eller byta anställning. Detta är en positiv utveckling i en verksamhet som präglats av många års tung byråkrati och monopol. Dessutom kan detta på sikt bidra till att göra yrken inom omsorg mer attraktiva.

Ett system med valfrihet och alternativ förutsätter att vinstintressen hålls i lagom strama tyglar genom kontroll, krav på kvalitet och likvärdiga villkor över hela landet. Regeringen arbetar därför också med en trepartsöverenskommelse om en etisk plattform tillsammans med fackliga organisationer och näringslivet. Dessutom har regeringen tillsatt en utredare för att väga för- och nackdelar med att göra det obligatoriskt för kommunerna att införa LOV inom äldreomsorgen. Utredningen ska vara klar i januari 2014.

Med LOV blir det konkurrens om kvalitet, inte om pris. Välfärdens attribut blir förverkligade, det vill säga insatser efter behov med solidarisk finansiering. LOV tillåter att makt från politiker förflyttas till den enskilda individen.

Anne Marie Brodén, riksdagsledamot (M), Halland

Susanna Haby, riksdagsledamot (M), Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOV

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev