Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Olika krav på privat och kommunal äldreomsorg”

De krav som ställs på privata vårdgivare motsvaras inte av kraven på jämförbar offentlig verksamhet. Om jag vore konspiratoriskt lagd så skulle jag ana ett samband i detta.

Publicerad: 5 april 2017, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, kräver efter ett besök i december 2016 att Attendos särskilda boende Vikaholmsallén i Växjö ska ha ett särskilt tillstånd för att bedriva omsorg för personer med demens. Verksamheten har i dag tillstånd att bedriva enskild verksamhet för personer 65 år och äldre med behov av vård och omsorg.

Nu säger IVO alltså att detta inte täcker in personer med demenssjukdom. Man säger i princip också att de som utvecklar demens efter inflyttningen måste flyttas till särskilda demensavdelningar. Detta tyder som jag ser det på en total oförståelse för hur äldreomsorg fungerar i praktiken, och dessutom krockar det med annan lagstiftning.

I dag sker alltmer av omsorgen i äldre människors egna hem via hemtjänst, och man kan bo kvar hemma längre, vilket leder till en allt senare flytt till särskilt boende. De flesta som flyttar till ett särskilt boende i dag är inte dementa, men många av dem kommer utveckla demens i någon form under tiden de bor där.

Om man skulle följa IVOs beslut fullt ut skulle vi alltså behöva dels demensavdelningar på alla särskilda boenden, och dels tvinga de äldre som blivit dementa efter inflyttningen till särskilt boende att flytta en gång till. Det är inte vare sig rationellt eller människovärdigt att tvinga äldre personer på ett särskilt boende att plötsligt byta avdelning eller boende bara för att man börjat bli dement.

Det är dessutom så att, åtminstone i Växjö, eftersom omsorgstagaren har ett eget hyreskontrakt på sin lägenhet på det särskilda boendet, så har man så kallat besittningsskydd enligt 12 kapitlet i Jordabalken till sin lägenhet, och kan inte bara flyttas runt hur som helst. IVOs agerande tyder på ett väldigt systeminriktat tänkande, medan vi i omsorgen ute i kommunerna försöker fokusera på vad som är bäst för den enskilda omsorgstagaren.

Den sista och kanske viktigaste kritiken mot IVOs beslut, är för mig det faktum att de krav som man nu ställer på Attendo i det här fallet, och i förlängningen på privata omsorgsutförare i allmänhet, är krav som inte ställs på motsvarande verksamhet i kommunal drift. På grund av att kraven är högre för de privata utförarna leder det också till högre kostnader för företagen, och i förlängningen för kommuner som valt att handla upp omsorg enligt LOV eller LOU.

Detta är inte heller första gången jag har haft anledning att kritisera IVO för det sätt på vilket man bedömer privata utförare av omsorg. För något år sedan hade vi ett fall med upphandling av ett gruppboende med särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning, där IVO krävde en ökad bemanning för att godkänna den som vunnit upphandlingen. Detta trots att vi på motsvarande kommunal verksamhet inte hade samma krav på bemanning.

Om jag vore konspiratoriskt lagd så skulle jag ana ett samband i detta, men eftersom jag är en person som vill tro gott om de flesta människor så hoppas jag att detta bara handlar om olycksfall i arbetet, och att myndigheten inte aktivt vill att vi ska ha olika krav på omsorgen beroende på vem som är huvudman för verksamheten.

I slutänden kanske det rör sig om en lagstiftningsfråga, och därför har jag också skickat detta ärende till den moderata riksdagsgruppen för kännedom.

Vi behöver de privata omsorgsföretagen för att tillsammans kunna ta hand om våra äldre, vare sig de är dementa eller ej, då kan vi inte ha myndigheter som ställer krav på dem som inte motsvarar de krav som ställs på den kommunala verksamheten.

Ulf Hedin, ordförande (M) omsorgsnämnden i Växjö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev